• Beskydská 1140, Třinec, 739 61, IČO: 61944084

Adaptační pobyt žáků 1. ročníku