Školní dění

Krajská soutěž v grafických disciplínách

Dne 26. března 2019 se ve 14 krajích České republiky uskutečnila krajská soutěž v grafických disciplínách, která zahrnuje disciplíny wordprocessing, opis textu, korekturu textu a záznam

Více
Erasmus+ Poronin Polsko

Ve dnech 24. března 2019 až 1. dubna 2019 se 9 studentů naší školy zúčastnilo zajímavé akce v rámci programu EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě.

Pobyt

Více
EXKURZE 3.C VE FIRMĚ AUTOCONT

Dne 26.3.2019 se žáci třídy 3.C zúčastnili exkurze v ostravské pobočce (centrále) firmy AutoCont, a.s. Úvodem shlédli video o historii a vývoji firmy. Pak následovala prezentace o činnosti

Více
Den finanční gramotnosti

Dne 15.3.2019 se vybraní studenti 3. a 4. ročníku naší školy zúčastnili akce Den finanční gramotnosti pořádané Ekonomickou fakultou Technické univerzity Ostrava. V průběhu dne získali

Více
VYSOKOŠKOLÁKEM NA ZKOUŠKU – KATEDRA INFORMATIKY A POČÍTAČŮ

V rámci nabídky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, která byla učiněna nadaným žákům středních škol Moravskoslezského kraje v oblasti IT a robotiky, se naše studentka 4.

Více