• Beskydská 1140, Třinec, 739 61, IČO: 61944084

Erasmus+ 2017

Jaké jsou benefity praxe v zahraničí? Na začátku června žáci Třinecké obchodní akademie spol. s r.o. již podeváté absolvovali třítýdenní odbornou praxi ve Velké Británii ve městě Tunbridge Wells a nově i ve španělském městě Sevilla a jistě na tuto otázku mohou odpovědět na základě své vlastní zkušenosti. 8 studentů oboru Veřejnosprávní činnost a 8 studentů oboru Informační technologie si v rámci projektu Erasmus+ Mobilita žáků v odborném vzdělávání vyzkoušelo, jak vypadá odborná praxe v zahraničních firmách, které se zabývají oborem podnikání, který odpovídá jejich studijnímu zaměření. Vybraní účastníci pracovali kromě jiného v knihovně, lezeckém středisku, firmě zabývající se alternativními zdroji energie, ve škole, v počítačových firmách vyvíjejících softvérové aplikace, prodejnách a servisech počítačové techniky, v reklamní firmě, v maloobchodu a dalších. Mohli si na vlastní kůži vyzkoušet, jak tyto firmy fungují a po krátkém stínování, kdy pozorovali své mentory při práci, jim byly svěřovány samostatné úkoly, kde mohli jednak v praxi uplatnit to, co se během dosavadního studia na Obchodní akademii naučili a rovněž i získat nové dovednosti a schopnosti, které jim budou určitě přínosem v posledním roce studia na střední škole a zejména později v praxi. Práce a pobyt v rodinách s odlišným jazykem a kulturou byla pro účastníky velice obohacující, kromě výrazného zlepšení jazykových a komunikačních dovedností se zlepšily jejich pracovní návyky, zvýšilo sebevědomí a jistota v nových situacích, schopnost řešit nečekané potíže a dokázali, že jsou schopni si poradit v novém prostředí bez větších potíží. Kromě již zmiňované praxe spolupracující organizace Royal Spa English v Tunbridgi Wells a Euromind v Seville připravily pro účastníky i bohatý kulturní a sportovní program, exkurze do Londýna, kde žáci kromě jiného navštívili světoznámé památky jako Buckingham Palace, Westmister Cathedral, obdivovali nádherný výhled na město z London Eye, absolvovali poznávací zájezdy do Brightonu, Doveru, Hastings, Malagy a Gibraltaru, seznámili se se stážisty z dalších zemí a získali tak neocenitelné zážitky a zkušenosti, které jim v budoucnosti jistě otevřou nové možnosti dalšího studia anebo práce nejenom v České republice ale i v zahraničí. Již několik let jsme toho svědky i u mnoha našich absolventů, kteří podobnou praxi absolvovali v minulosti. K tomu jistě přispěje i Europass – potvrzení o mobilitě, který je uznávaným dokladem o praxi v zahraničí v celé Evropě, a nově taky Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu – ECVET, které žáci obdrželi po ukončení stáže. Působení našich žáků v zahraničních firmách bylo hodnoceno velice pozitivně a z pracovišť si kromě již zmiňovaných dokumentů odvezli i jen slova chvály a uznání a přispěli tak k šíření dobrého jména naší země v Evropské unii.

Erasmus+ 2017 Sevilla

Erasmus+ 2017 Anglie