• Beskydská 1140, Třinec, 739 61, IČO: 61944084

Erasmus+ 2018/19

Studenti Třinecké obchodní akademie získávali pracovní zkušenosti v zahraničí
Hola! Hello! Již pojedenácté se naši žáci zúčastnili odborné praxe v rámci vzdělávacího programu Mobilita v odborném vzdělávání Erasmus+, který byl Národní agenturou pro evropské projekty schválen a finančně podpořen v rámci výzvy 2018. Již v červnu loňského roku bylo dle předem stanovených kritérií odbornou komisí vybráno 16 žáků k účasti na projektu. V posledních květnových dnech již nastupovali na palubu letadla a po dobu tří týdnů se jejich přechodným domovem stala španělská Malaga a britské město Royal Tunbridge Wells.
Žáci pracovali ve firmách a institucích, jejichž činnost odpovídá studovaným oborům (veřejnosprávní činnost a informační technologie). Třineckým středoškolákům otevřely své dveře např. městské úřady, vzdělávací instituce, podniky zabývající se sportovní a kulturní činností, instituce připravující volnočasové aktivity pro děti a mládež, odbor ochrany zeleně a parků, firmy vyvíjející software či satelitní systémy, prodejny a servisy výpočetní techniky, společnosti vyrábějící reklamní spoty, organizace připravující evropské vzdělávací projekty a mnohé další. Kromě cenných pracovních zkušeností mohli žáci prohlubovat své znalosti cizích jazyků, poznávat španělskou a anglickou kulturu, navazovat důležité kontakty či mezinárodní přátelství.
Součástí stáže byl i bohatý kulturní a sportovní program. V průběhu zahraničního pobytu podnikli mladí studenti několik exkurzí do Londýna, Hastingsu, Doveru, Sevilly, Gibraltaru. Absolvovali lekce kriketu, návštěvu multimediální prezentace holandského malíře Vincenta van Gogha, muzea Pabla Picassa, Observatoře. Ochutnávali místní delikatesy (tapas, fish and fries), zhlédli představení flamenco nebo vyslechli živý koncert kapely Blue Stragglers apod. Během třítýdenní praxe byli žáci v zahraničí v přítomnosti učitelů naší školy, kteří dohlíželi na to, aby vše proběhlo hladce a v souladu s programem. V závěru účastníci obdrželi potvrzení o stáži ve formě Europasů, které jsou mezinárodně uznávaným dokladem o absolvování odborné praxe v zahraničí.
Celá stáž byla plně financovaná z prostředků Evropské unie, navíc byly studentům zajištěny jazykové kurzy španělštiny ve škole i přímo ve Španělsku. Pro tak malou školu, jakou Třinecká obchodní akademie bezesporu je, znamená zahraniční stáž velkou šanci především pro samotné studenty. Kromě nových zkušeností, zlepšila jejich rozhled, zvýšila jejich sebevědomí a věříme, že jim pomůže i v budoucnosti při hledání práce anebo v dalším studiu. Ostatně i studenti si plně uvědomují přínos této akce. „Erasmus+ mi otevřel oči v mnoha směrech, např. co se elektroaut a budoucnosti týče, naučil jsem se mnoho nových funkcí a triků v programech od Adobe.“ rozpovídal se nadšeně student Adam.
V současnosti je již schválený projekt zahraniční praxe i pro příští rok, a proto již jsou výběrová řízení dalších studentů v plném proudu. Závěrem tedy přejeme, aby i příští rok byla zahraniční praxe minimálně stejně úspěšná jako ta letošní.

Erasmus+ 2019 Malaga