• Beskydská 1140, Třinec, 739 61, IČO: 61944084

PLATNÉ ZMĚNY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

PLATNÉ ZMĚNY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Na základě vydaných opatření obecné povahy č.j.MSMT-43073/2020-3 ve znění opatření obecné povahy č.j.MSMT-1452/2021-1 a dodatků č.j.MSMT-4337/2021-1 a č.j. MSMT 4337/2021-6 ze dne 15. 3. 2021 ke konání přijímacích zkoušek představujeme přehled platných změn včetně těch, které byly nově upraveny.

1) Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelkou školy 25. ledna 2021 zůstávají v platnosti.

2) Obor Informační technologie – změna termínu školní přijímací zkoušky.

Ředitelka školy vyhlašuje tyto termíny:

1. řádný termín: 5. května 2021
2. řádný termín: 6. května 2021

1. náhradní termín: 4. června 2021
2. náhradní termín: 7. června 2021

Pozvánka ke školní přijímací zkoušce bude uchazečům odeslána nejpozději 14 dnů před konáním školní přijímací zkoušky, tj. nejpozději 20. dubna 2021.

3) Obor Obchodní akademie a Veřejnosprávní činnost – školní přijímací zkouška se nekoná dle rozhodnutí ředitelky školy ze 4. března 2021.

Oznámeno uchazečům na webových stránkách 4. března a do 19. března bude odesláno písemné oznámení.

4) Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení bude zveřejněno pod registračním číslem na www.tria-tr.cz a na úřední desce školy v řádném termínu 19. května 2021. V náhradním termínu pak 14. června 2021.

5) Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2. června 2021. V náhradním termínu to je 28. června 2021.

V Třinci 17. března 2021
Ing. Olga Nádvorníková
ředitelka školy