• Beskydská 1140, Třinec, 739 61, IČO: 61944084

Přijímací řízení


INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – každou středu od 3. 11. do 23. 2. v době od 8:00 do 16:00h

Můžete se s námi spojit i online – Google Meet každou středu od 14:30 do 15:30h přes odkaz na videohovor: https://meet.google.com/jfi-gtvw-kzt
Naši školu můžete také navštívit prezenčně či online kdykoli po předešlé domluvě na tel. 558 321 671.

VELKÝ PŘEDVÁNOČNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 8.12. 2021 8:00 hod – 18:00 hod

CHALLENGE DAY pro základní školy
Soutěž v Umíme matiku a programování.
8:00 hod – 13:00 hod.

NAŠE OBORY A KARIÉRA vašich dětí
Možnosti pokračování na VŠ, do praxe nebo vlastní podnikání.
13:00 hod – 18:00 hod.

ERASMUS+ a odborné praxe v zahraničí
Jsme akreditovanou školou pro období 2021 – 2027.
13:00 hod – 18:00 hod.

Setkání se ZAMĚSTNAVATELI a zástupci Regionální rady rozvoje a spolupráce.
Od 15:00 hod.

ENVIRONMENT aneb životní prostředí nás zajímá
13:00 hod – 18:00 hod.

Těšíme se na vás v naší škole plné předvánoční atmosféry, vánoční výzdoby, nálady a dobrého občerstvení!

Organizace přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022:

Odevzdání přihlášek ke vzdělávání na předepsaných tiskopisech do 1. 3. 2022.
Potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu není nutné!
Uchazeči budou přijímáni na základě těchto kritérií:

1) Výsledky jednotné přijímací zkoušky (vše o JPZ najdete: prijimacky.cermat.cz)
2) Výsledky pohovorů s uchazeči, které osvědčí vhodné schopnosti a zájem o vzdělávání ve zvoleném oboru
3) Průměr prospěchu na ZŠ
Nabízíme denní studium těchto oborů vzdělání:
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – 30 žáků
63-41-M/02 Obchodní akademie – 30 žáků
18-20-M/01 Informační technologie – 30 žáků

Více v rubrice Obory

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení ZDARMA

TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY pořádá přípravné kurzy z jazyka českého a matematiky k přijímacím zkouškám pro žáky s podanou přihláškou ke studiu ZDARMA. Přihlášku do přípravných kurzů si můžete
stáhnout zde nebo vyzvednout na sekretariátu školy a odevzdat/doručit nejpozději do 1. 3. 2022 (ideálně s podanou přihláškou).
Po odevzdání/doručení přihlášky ke vzdělávání budete po spárování obou přihlášek
automaticky zařazeni do kurzu.

Náplní přípravných kurzů bude převážně příprava k jednotné přijímací zkoušce formou:

a) Řešení přijímacích zkoušek z minulých let
b) Řešení ukázkových přijímacích zkoušek
c) Řešení vlastních zadání