Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení na SŠ i aktuální tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání najdete na webových stránkách:

MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání:
www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

8.listopadu 2018
čtvrtek 8.00 – 15,30 hodin – soutěž ZŠ v SUDOKU
– soutěž ZŠ v PROGRAMOVÁNÍ interaktivní postavičky Scratch – představení oborů vzdělávání

8.prosinec 2018 sobota 9.00 – 14.30 hodin

– představení oborů vzdělávání, inspirativní workshopy, soutěže

8. leden 2019
úterý 8.00 – 15.30 hodin
– představení oborů vzdělávání, inspirativní workshopy

Naší školu můžete navštívit kdykoli po předchozí dohodě.

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019:

Odevzdání přihlášek ke vzdělávání do 1. 3. 2019.

Přihlášky na předepsaných tiskopisech.
Potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu není nutné!
Přihlášku lze podat dvakrát i na stejnou střední školu na dva různé obory.

Nabízíme denní studium těchto oborů vzdělání:

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – 30 žáků
63-41-M/02 Obchodní akademie – 30 žáků
18-20-M/01 Informační technologie – 30 žáků

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení:
1. řádný termín: 12. dubna 2019
2. řádný termín: 15. dubna 2019

1. náhradní termín: 13. května 2019
2. náhradní termín: 14. května 2019

Testy z předchozího roku

Jednotné testy 2018: http://www.cermat.cz/jednotne-testy-z-roku-2018-1404035487.html

Ilustrační testy: http://www.cermat.cz/ilustracni-testy-k-jednotne-prijimaci-zkousce-1404035415.html

INFORMACE K PŘÍPRAVNÝM KURZŮM K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM:

Třinecká obchodní akademie pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky s podanou přihláškou ke studiu ZDARMA. Přihlášku do přípravných kurzů si můžete stáhnout na www.tria-tr.cz nebo vyzvednout na sekretariátu školy a odevzdat/doručit nejpozději
do 1. 3. 2019.

Po odevzdání/doručení přihlášky ke vzdělávání budete po spárování obou přihlášek automaticky zařazeni do kurzu.

Přihláška na přípravný kurz

Náplní přípravných kurzů bude převážně příprava k jednotné přijímací zkoušce formou:

řešení přijímacích zkoušek z minulých let řešení ukázkových přijímacích zkoušek řešení vlastních zadání