Přijímací řízení

Informace MŠMT k přijímacímu řízení na SŠ i aktuální tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání najdete na webových stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

Dny otevřených dveří:

9. listopad 2017 – čtvrtek 8.00 – 15,30 hodin – soutěž ZŠ v SUDOKU

9. prosinec 2017 – sobota 9.00 – 15.30 hodin – představení oborů vzdělávání, inspirativní workshopy absolventek školy

9. leden 2018 – úterý 8.00 – 15.30 hodin

Naší školu můžete navštívit kdykoli po předchozí dohodě.

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018:

Odevzdání přihlášek ke vzdělávání do 1. 3. 2018.

Přihlášky na předepsaných tiskopisech.

Potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu není nutné!

Přihlášku lze podat dvakrát na stejnou střední školu na dva různé obory.

Nabízíme denní studium v těchto oborů vzdělání:

  • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – 30 žáků
  • 63-41-M/02 Obchodní akademie – 30 žáků
  • 18-20-M/01 Informační technologie – 30 žáků

Více v rubrice Obory

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení:

  • 1. řádný termín: 12. dubna 2018
  • 2. řádný termín: 16. dubna 2018
  • 1. náhradní termín: 10. května 2018
  • 2. náhradní termín: 11. května 2018

Testy z předchozího roku

Jednotné testy 2017 http://www.cermat.cz/jednotne-testy-2017-1404035435.html

Ilustrační testy 2017 http://www.cermat.cz/ilustracni-testy-k-jednotne-prijimaci-zkousce-2017-1404035415.html

INFORMACE K PŘÍPRAVNÝM KURZŮM K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM:

Třinecká obchodní akademie pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky s podanou přihláškou ke studiu ZDARMA. Přihlášku do přípravných kurzů si můžete stáhnout na www.tria-tr.cz nebo vyzvednout na sekretariátu školy a odevzdat/doručit nejpozději do 1. 3. 2018.

Po odevzdání/doručení přihlášky ke vzdělávání budete po spárování obou přihlášek automaticky zařazeni do kurzu. Přihláška na přípravný kurz

Náplní přípravných kurzů bude převážně příprava k jednotné přijímací zkoušce formou:

  • řešení přijímacích zkoušek z minulých let
  • řešení ukázkových přijímacích zkoušek
  • řešení vlastních zadání