• Beskydská 1140, Třinec, 739 61, IČO: 61944084

Přijímací řízení

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Přihláška ke vzdělávání

informace MŠMT k přijímacímu řízení na SŠ i aktuální tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání najdete na webových stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – každou středu

od 4. 11. 2020 do 24. 2. 2021

v době mezi 8:00 – 15:30h

9. 11. 2020 CHALLENGE DAY (pro školy)

Pokud se s námi chcete spojit online – Google Meet s ředitelkou každou středu od 14:30 do 15:30h přes odkaz www.tria-tr.cz

Naši školu můžete také navštívit kdykoli po předešlé domluvě.

Organizace přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021:

Odevzdání přihlášek ke vzdělávání na předepsaných tiskopisech do 1. 3. 2021.

Potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu není nutné!

Nabízíme denní studium těchto oborů vzdělání:

· 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – 30 žáků

· 63-41-M/02 Obchodní akademie – 30 žáků

· 18-20-M/01 Informační technologie – 30 žáků Více v rubrice Obory

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení:

12. – 28. dubna 2021

Na základě ustanovení §5 vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, nelze v rámci kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Testy z předchozích let: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani