• Beskydská 1140, Třinec, 739 61, IČO: 61944084

FCEfS – Cambridge English FCE

Od školního roku 2017/2018 nabízíme pro naše žáky intenzivní kurz jazyka anglického, který jim umožní složení mezinárodně uznávané jazykové zkoušky Cambridge English: FCEfS (FCE pro školy), která svou úrovní odpovídá standardní zkoušce FCE a vede k získání naprosto stejně uznávaného mezinárodního certifikátu. Rozdílem a výhodou je, že obsah této zkoušky se zaměřuje na zájmy a zkušenosti -náctiletých.

Získání certifikátu dokazuje, že držitel dokáže hovořit a psát anglicky na takové úrovni, aby mohl pracovat nebo studovat v anglicky mluvícím prostředí a svou úrovní odpovídá stupni B2 v rámci Společného evropského referenčního rámce.

Kurz bude probíhat dvakrát týdně v rozsahu po 2 vyučovacích hodinách bezprostředně po vyučování v prostorách školy, přičemž českého lektora bude střídat rodilý mluvčí. Minimální délka trvání je 15 měsíců. Kurz bude ukončen složením zkoušky na některém z Autorizovaných center zkoušek Cambridge English, která je zpoplatněna.

Cena celého přípravného kurzu je 8.500,- CZK. V FCE kurzu se bude používat učebnice Complete First 2nd Edition (cena cca 600 CZK), kterou si účastníci mohou zapůjčit zdarma po dobu trvání kurzu od školy. Dále se bude používat pracovní sešit Complete First 2nd Edition Workbook, který si účastníci platí sami (cena cca 240 CZK, škola nákup zprostředkuje). Prosíme, nekupujte si učebnice sami, aby bylo vždy používáno aktuální a správné vydání.

Nabízíme našim žákům bezkonkurenčně nejnižší cenu kurzu v okolí, stejně tak jim nabízíme možnost zapůjčení učebnice ze zdrojů školy a je našim nejvyšším zájmem, aby naši žáci uspěli při vykonání závěrečné zkoušky, která jim může výrazně pomoci při studiu na vysoké škole v ČR i zahraničí, stejně jako v budoucím profesním životě, či zahraničních pracovních zkušenostech.