• Beskydská 1140, Třinec, 739 61, IČO: 61944084

Maturity

INFORMACE K MIMOŘÁDNÉMU A PODZIMNÍMU TERMÍNU MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Společná část

1. Žákům, kteří jsou v letošním školním roce žáky posledního ročníku, se navyšuje počet opravných zkoušek konaných formou didaktického testu společné části na 3 opravné zkoušky z každé zkoušky (tzn. žáci mají 4 pokusy na vykonání každé povinné zkoušky společné části).

2. Kromě řádného termínu se didaktické testy společné části v jarním zkušebním období uskuteční také v mimořádném termínu od 7. do 9. července 2021 na spádových školách (Obchodní akademie Český Těšín). Pozvánku zasílá žákům ředitel kmenové školy. Mimořádný termín je určen pro všechny maturanty, kteří v řádném termínu u didaktických testů neuspěli.

3. Maturanti jsou k mimořádnému termínu přihlášeni automaticky. Pokud se žáci ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu nedostaví, budou automaticky omluveni.

4. Pro jarní i podzimní zkušební období dochází k navýšení časového limitu pro konání didaktických testů společné části. Didaktický test z českého jazyka a literatury bude trvat 85 minut, z cizího jazyka 110 minut (z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti)

5. V případě neúspěchu či nedostavení se k mimořádnému termínu didaktických testů je nutné podat přihlášku k podzimnímu termínu maturitní zkoušky u ředitele školy do 23. 7. 2021

6. Časový rozvrh konání didaktických testů v řádném i mimořádném termínu naleznete v sekci Maturitní kalendář.

Profilová část

1. K podzimnímu termínu profilové části maturitních zkoušek se musíte přihlásit do 30. 7. 2021 u ředitele školy. V podzimním zkušebním období se budou ústní maturitní zkoušky konat ve škole ve středu 8. září 2021.

Obor vzdělání: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Společná část:
1. předmět: Český jazyk a literatura – didaktický test
2. předmět: Anglický jazyk – didaktický test

Profilová část:
Český jazyk a literatura – ústní zkouška pro žáky, kteří si jí dobrovolně zvolí a toto rozhodnutí sdělí písemně ředitelce školy do 30. 4. 2021
Anglický jazyk – ústní zkouška pro žáky, kteří si jí dobrovolně zvolí a toto rozhodnutí sdělí písemně ředitelce školy do 30. 4. 2021

1. předmět: Veřejná správa
2. předmět: Právo
3. předmět: Praktická zkouška z odborných předmětů

Maturitní témata a kritéria hodnocení

Anglický jazyk – Kritéria hodnocení 2021
Anglický jazyk – Maturitní témata 2021
Český jazyk a literatura – Kritéria hodnocení 2021
Český jazyk a literatura – Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce 2021
Odborné předměty – Kritéria hodnocení 2021
Právo – Maturitní témata 2021
Veřejná správa – Maturitní témata 2021

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie

Společná část:
1. předmět: Český jazyk a literatura – didaktický test
2. předmět: Anglický jazyk – didaktický test

Profilová část:
Český jazyk a literatura – ústní zkouška pro žáky, kteří si jí dobrovolně zvolí a toto rozhodnutí sdělí písemně ředitelce školy do 30. 4. 2021
Anglický jazyk – ústní zkouška – ústní zkouška pro žáky, kteří si jí dobrovolně zvolí a toto rozhodnutí sdělí písemně ředitelce školy do 30. 4. 2021

1. předmět: Software
2. předmět: Hardware
3. předmět: Praktická zkouška z odborných předmětů

Maturitní témata, kritéria hodnocení

Anglický jazyk – Kritéria hodnocení 2021
Anglický jazyk – Maturitní témata 2021
Český jazyk a literatura – Kritéria hodnocení 2021
Český jazyk a literatura – Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce 2021
Odborné předměty – Kritéria hodnocení 2021
Odborné předměty – Požadavky na maturitní práci
Hardware – Maturitní témata 2021
Software – Maturitní témata 2021