• Beskydská 1140, Třinec, 739 61, IČO: 61944084

Maturity

Aktuální změny v organizaci maturitních zkoušek – Opatření obecné povahy z 28. 4. 2021

Opatřením obecné povahy MŠMT ze dne 28. 4. 2021 došlo k následujícím úpravám v organizaci maturitní zkoušky (dále jen „MZ“):

Osobě, která je přihlášena ke konání povinné zkoušky společné části MZ v jarním (popř. podzimním) zkušebním období 2021, se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou didaktického testu.

Osobě, která je přihlášená ke konání praktické zkoušky v období od 19. dubna 2021 do 5. srpna 2021 se navyšuje počet opravných termínů o jeden opravný termín, totéž platí pro osobu, která se přihlásí ke konání praktické zkoušky v podzimním zkušebním období 2021.

Celý text opatření: MŠMT – opatření ze dne 28. 4. 2021

Základní informace pro maturanty 2020/2021 po změně: MŠMT – Opatření obecné povahy z 15. 3. 2021

Vždy aktuální informace o maturitní zkoušce najdete na webových stránkách www.cermat.cz, www.msmt.cz, www.EDU.cz

Další informace v systému Bakaláři, na webových stránkách, na nástěnce vedle sekretariátu ve škole a ve třídě.

ŽÁCI SE PŘIHLAŠUJÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE ŘEDITELI ŠKOLY, A TO DO 1. PROSINCE 2020 PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2021 A DO 23. ČERVENCE 2021 PRO PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2021.

Termíny maturitních zkoušek

1) MŠMT určilo termíny konání společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období na období:

24. května 2021 – Anglický jazyk – didaktický test (110 minut)
25. května 2021 – Český jazyk a literatura – didaktický test (85 minut)

v podzimním zkušebním období na období od 1. září 2021.

Mimořádné termíny didaktických testů pro žáky, kteří se omluví z řádného termínu z důvodu onemocnění COVID-19 nebo karantény spojené s tímto onemocněním a podají přihlášku k mimořádnému termínu ředitelce školy současně s omluvou do 3 pracovních dnů od konání dané zkoušky.

7. července 2021 – Anglický jazyk – didaktický test mimořádný termín (110 minut)
8. července 2021 – Český jazyk a literatura – didaktický test mimořádný termín (85 minut)

Didaktické testy v mimořádném termínu se konají na spádových školách, které určí CZVV.

Maturitní kalendář | Maturitní zkouška (cermat.cz)

2) Zkoušky profilové části maturitní zkoušky před zkušební maturitní komisí (ústní zkoušky) se konají v období:

4. A – obor VSČ
28. dubna 2021 – praktická maturitní zkouška z odborných předmětů (VS, PR, PEK)
1. června – 8. června 2021 – ústní maturitní zkouška (ČJL, AJ, VS, PR)

4. C – obor IT
Do 10. května 2021 – odevzdání maturitní práce
9. června – 11. června 2021 – ústní maturitní zkouška (ČJL, AJ, HW, SW) a obhajoba maturitní práce

Obor vzdělání: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Společná část:
1. předmět: Český jazyk a literatura – didaktický test
2. předmět: Anglický jazyk – didaktický test

Profilová část:
Český jazyk a literatura – ústní zkouška pro žáky, kteří si jí dobrovolně zvolí a toto rozhodnutí sdělí písemně ředitelce školy do 30. 4. 2021
Anglický jazyk – ústní zkouška pro žáky, kteří si jí dobrovolně zvolí a toto rozhodnutí sdělí písemně ředitelce školy do 30. 4. 2021

1. předmět: Veřejná správa
2. předmět: Právo
3. předmět: Praktická zkouška z odborných předmětů

Maturitní témata a kritéria hodnocení

Anglický jazyk – Kritéria hodnocení 2021
Anglický jazyk – Maturitní témata 2021
Český jazyk a literatura – Kritéria hodnocení 2021
Český jazyk a literatura – Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce 2021
Odborné předměty – Kritéria hodnocení 2021
Právo – Maturitní témata 2021
Veřejná správa – Maturitní témata 2021

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie

Společná část:
1. předmět: Český jazyk a literatura – didaktický test
2. předmět: Anglický jazyk – didaktický test

Profilová část:
Český jazyk a literatura – ústní zkouška pro žáky, kteří si jí dobrovolně zvolí a toto rozhodnutí sdělí písemně ředitelce školy do 30. 4. 2021
Anglický jazyk – ústní zkouška – ústní zkouška pro žáky, kteří si jí dobrovolně zvolí a toto rozhodnutí sdělí písemně ředitelce školy do 30. 4. 2021

1. předmět: Software
2. předmět: Hardware
3. předmět: Praktická zkouška z odborných předmětů

Maturitní témata, kritéria hodnocení

Anglický jazyk – Kritéria hodnocení 2021
Anglický jazyk – Maturitní témata 2021
Český jazyk a literatura – Kritéria hodnocení 2021
Český jazyk a literatura – Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce 2021
Odborné předměty – Kritéria hodnocení 2021
Odborné předměty – Požadavky na maturitní práci
Hardware – Maturitní témata 2021
Software – Maturitní témata 2021