• Beskydská 1140, Třinec, 739 61, IČO: 61944084

Maturity

Základní informace pro maturanty 2021/2022

Vždy aktuální informace o maturitní zkoušce najdete na webových stránkách www.cermat.cz, www.msmt.cz

Další informace v systému Bakaláři, na webových stránkách, na nástěnce vedle sekretariátu ve škole a ve třídě.

ŽÁCI SE PŘIHLAŠUJÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE ŘEDITELI ŠKOLY, A TO DO 1. PROSINCE 2021 PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2022 A DO 30. ČERVNA 2022 PRO PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2022.

Termíny konání zkoušek společné části v jarním zkušebním období 2022

Didaktické testy se na základě sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou konat od pondělí 2. května do čtvrtka 5. května 2022.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2022 na 2. – 5. května 2022 v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) určí ministerstvo do 15. ledna 2022.

Termíny konání zkoušek profilové části v jarním zkušebním období 2022

4. A – obor VSČ
11. dubna 2022 – písemná práce z ČJL
13. dubna 2022 – písemná práce z AJ
23. dubna 2022 – praktická maturitní zkouška z odborných předmětů (VS, PR, PEK)
17. května – 20. května 2022 – ústní maturitní zkouška (ČJL, AJ, VS, PR)

4. C – obor IT
31. března 2022 – odevzdání maturitní práce
11. dubna 2022 – písemná práce z ČJL
13. dubna 2022 – písemná práce z AJ
23. května – 26. května – ústní maturitní zkouška (ČJL, AJ, HW, SW) a obhajoba maturitní práce

Obor vzdělání: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Společná část:
1. předmět: Český jazyk a literatura – didaktický test
2. předmět: Anglický jazyk nebo matematika – didaktický test

Profilová část:
Český jazyk a literatura – ústní zkouška
Český jazyk a literatura – písemná zkouška
Anglický jazyk – ústní zkouška (v případě volby AJ)
Anglický jazyk – písemná zkouška (v případě volby AJ)
1. předmět: Veřejná správa
2. předmět: Právo
3. předmět: Praktická zkouška z odborných předmětů

Maturitní témata a kritéria hodnocení

Anglický jazyk – Kritéria hodnocení 2022
Anglický jazyk – Maturitní témata 2022
Český jazyk a literatura – Kritéria hodnocení 2022
Český jazyk a literatura – Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce 2022
Odborné předměty – Kritéria hodnocení 2022
Právo – Maturitní témata 2022
Veřejná správa – Maturitní témata 2022

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie

Společná část:
1. předmět: Český jazyk a literatura – didaktický test
2. předmět: Anglický jazyk nebo Matematika – didaktický test

Profilová část:
Český jazyk a literatura – ústní zkouška
Český jazyk a literatura – písemná zkouška
Anglický jazyk – ústní zkouška (v případě volby AJ)
Anglický jazyk – písemná zkouška (v případě volby AJ)
1. předmět: Software
2. předmět: Hardware
3. předmět: Praktická zkouška z odborných předmětů formou obhajoby maturitní práce

Maturitní témata, kritéria hodnocení

Anglický jazyk – Kritéria hodnocení 2021
Anglický jazyk – Maturitní témata 2021
Český jazyk a literatura – Kritéria hodnocení 2021
Český jazyk a literatura – Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce 2021
Odborné předměty – Kritéria hodnocení 2021
Odborné předměty – Požadavky na maturitní práci
Hardware – Maturitní témata 2021
Software – Maturitní témata 2021