Maturity

Nabídka povinných a nepovinných maturitních zkoušek ve školním roce 2016/2017

Obor vzdělání: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Společná část:
1. předmět: Český jazyk a literatura
2. předmět: Cizí jazyk nebo Matematika

Profilová část:
1. předmět: Veřejná správa
2. předmět: Právo
3. předmět: Praktická zkouška z odborných předmětů

Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie

Společná část:
1. předmět: Český jazyk a literatura
2. předmět: Cizí jazyk nebo Matematika

Profilová část:
1. předmět: Ekonomika
2. předmět: Účetnictví
3. předmět: Praktická zkouška z odborných předmětů

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie

Společná část:
1. předmět: Český jazyk a literatura
2. předmět: Cizí jazyk nebo Matematika

Profilová část:
1. předmět: Software
2. předmět: Hardware
3. předmět: Praktická zkouška z odborných předmětů

Informace pro maturanty: harmonogram ústních MZ je k dispozici na Bakalářích nebo na nástěnce vedle sekretariátu ve škole nebo na stránkách Nová maturita – zde.