• Beskydská 1140, Třinec, 739 61, IČO: 61944084

Maturity

Základní informace pro maturanty 2020/2021

Vždy aktuální informace o maturitní zkoušce (termíny společné části, katalogy požadavků, ilustrační testy, kritéria hodnocení, maturitní zpravodaje aj.) najdete na webových stránkách www.cermat.cz, www.msmt.cz/file/33527

Další informace v systému Bakaláři, na webových stránkách, na nástěnce vedle sekretariátu ve škole a ve třídě.

ŽÁCI SE PŘIHLAŠUJÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE ŘEDITELI ŠKOLY, A TO DO 1. PROSINCE 2020 PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2021 A DO 25. ČERVNA 2021 PRO PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2021.

Termíny maturitních zkoušek

MŠMT určilo termíny konání maturitních zkoušek v jarním zkušebním období na období od 2. května do 10. června 2021 a v podzimním zkušebním období na období od 1. září do 20. září 2021.

Konkrétní termíny didaktických testů společné části MZ v jarním zkušebním období roku 2021 jsou MŠMT stanoveny od pondělí 3. května do pátku 7. května 2021.

Zkoušky profilové části před zkušební maturitní komisí (ústní zkoušky) se konají v období od 16. května do 10. června 2021

Písemné práce a praktické zkoušky profilové části je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna 2021.

Nabídka povinných a nepovinných maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021

Novelou školského zákona dochází k přesunu písemných prací a ústních zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (zvoleného ve společné části) ze společné části maturitní zkoušky do profilové části maturitní zkoušky.

Obor vzdělání: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Společná část:
1. předmět: Český jazyk a literatura – didaktický test
2. předmět: Cizí jazyk nebo Matematika – didaktický test

Profilová část:
Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška
Cizí jazyk zvolený u společné části – písemná práce a ústní zkouška
1. předmět: Veřejná správa
2. předmět: Právo
3. předmět: Praktická zkouška z odborných předmětů

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie

Společná část:
1. předmět: Český jazyk a literatura – didaktický test
2. předmět: Cizí jazyk nebo Matematika – didaktický test

Profilová část:
Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška
Cizí jazyk zvolený u společné části – písemná práce a ústní zkouška
1. předmět: Software
2. předmět: Hardware
3. předmět: Praktická zkouška z odborných předmětů

Maturitní témata

Anglický jazyk – IT
Anglický jazyk – VS
Software
Hardware
Právo
Veřejná správa
Praktická maturitní zkouška
Formulář – seznam četby k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury
Školní seznam literárních děl platných pro ústní zkoušku profilové části maturitní zkoušky z ČJL ve školním roce 2020/2021 v jarním i podzimním termínu