• Beskydská 1140, Třinec, 739 61, IČO: 61944084

Maturity

Základní informace pro maturanty 2020/2021 po změně: MŠMT – Opatření obecné povahy z 29.1.2021

Vždy aktuální informace o maturitní zkoušce najdete na webových stránkách www.cermat.cz, www.msmt.cz

Další informace v systému Bakaláři, na webových stránkách, na nástěnce vedle sekretariátu ve škole a ve třídě.

ŽÁCI SE PŘIHLAŠUJÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE ŘEDITELI ŠKOLY, A TO DO 1. PROSINCE 2020 PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2021 A DO 30. ČERVNA 2021 PRO PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2021.

Termíny maturitních zkoušek

MŠMT určilo termíny konání společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období na období:

3. května 2021 – Anglický jazyk – didaktický test (110 minut)

4. května 2021 – Český jazyk a literatura – didaktický test (85 minut)

v podzimním zkušebním období na období od 1. září do 20. září 2021.

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky před zkušební maturitní komisí (ústní zkoušky) se konají v období

4. A – obor VSČ

23. dubna 2021 – praktická maturitní zkouška z odborných předmětů (VS, PR, PEK)

17. května – 25. května 2021 – ústní maturitní zkouška (ČJL, AJ, VS, PR)

4. C – obor IT

Do 22. dubna 2021 – odevzdání maturitní práce

26. května – 28. května – ústní maturitní zkouška (ČJL, AJ,HW,SW) a obhajoba maturitní práce

Obor vzdělání: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Společná část:
1. předmět: Český jazyk a literatura – didaktický test
2. předmět: Anglický jazyk

Profilová část:
Český jazyk a literatura – ústní zkouška
Anglický jazyk – ústní zkouška
1. předmět: Veřejná správa
2. předmět: Právo
3. předmět: Praktická zkouška z odborných předmětů

Maturitní témata a kritéria hodnocení

Anglický jazyk – Kritéria hodnocení 2021
Anglický jazyk – Maturitní témata 2021
Český jazyk a literatura – Kritéria hodnocení 2021
Český jazyk a literatura – Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce 2021
Odborné předměty – Kritéria hodnocení 2021
Právo – Maturitní témata 2021
Veřejná správa – Maturitní témata 2021

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie

Společná část:
1. předmět: Český jazyk a literatura – didaktický test
2. předmět: Anglický jazyk – didaktický test

Profilová část:
Český jazyk a literatura – ústní zkouška
Anglický jazyk – ústní zkouška
1. předmět: Software
2. předmět: Hardware
3. předmět: Praktická zkouška z odborných předmětů

Maturitní témata, kritéria hodnocení

Anglický jazyk – Kritéria hodnocení 2021
Anglický jazyk – Maturitní témata 2021
Český jazyk a literatura – Kritéria hodnocení 2021
Český jazyk a literatura – Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce 2021
Odborné předměty – Kritéria hodnocení 2021
Odborné předměty – Požadavky na maturitní práci
Hardware – Maturitní témata 2021
Software – Maturitní témata 2021