• Beskydská 1140, Třinec, 739 61, IČO: 61944084

Projekt ERASMUS+

I v tomto školním roce Třinecká obchodní akademie v rámci programu Erasmus+ stejně jako v předchozích 5 letech připravila pro své studenty projekt mobility pod názvem Learn, Observe, Experience, který je financovaný výhradně z prostředků EU. Jedná se o projekt, který umožní žákům absolvovat 3-týdenní odbornou praxi v zahraničí.

Po velice dobrých zkušenostech z minulých let bude skupina 8 studentů opět pracovat v různých firmách ve Velké Británii ve městě Royal Tunbridge Wells a například se seznámí s podmínkami zakládání malých firem v partnerské zemi, s právními náležitostmi, které jsou s tím spojeny, budou vykonávat praxi v obchodním oddělení – objednávání a distribuce zboží, v účetním oddělení – seznámení s účetním programem, účetní terminologií, ve skladu – přejímka, evidence a výdej zboží, v prodejně, kde budou komunikovat přímo se zákazníky a vykonávat činnosti spojené s prodejem, vyřizování reklamací apod., v závěru praxe budou obsluhovat i pokladnu, přijímat platby v hotovosti i kartou.

Letošní projekt se však od těch minulých liší: skupina 8 studentů se odborné praxe zúčastní i v další zemi Evropské Unie – ve Španělsku. Ve spolupráci s místní zprostředkovatelskou agenturou EuroMind jsme oslovili známé firmy vyrábějící olivový olej např. Cortijo Spiritu Santo, Oleícola San Francisco anebo S.C.A. Cristo de la Veracruz, kde budou naši studenti pracovat v administrativních, marketingových a provozních odděleních a tam se seznámí s vedením účetnictví, základními účetními doklady, pokladnou, prováděním inventur a uzávěrek, jejich úkolem bude propagovat firmu a její výrobu mezinárodně, stínovat navázání kontaktů s perspektivními zákazníky, nabízet produkty, provádět marketingový průzkum a využívat marketingové strategie, kontaktovat dodavatele, dopravce, asistovat při balení výrobků, přípravě objednávek, seznámí se s tzv. oleoturismem a budou provázet zahraniční skupiny s výkladem v angličtině. Účastníci studující obor IT budou praxi vykonávat v softwerových firmách jako například Cyberworld, Dynos Tiendas Urbano Informática, Dynamic Informatica a Medida, které umožní našim studentům získávat nové a používat již získané teoretické vědomosti, které si osvojují studiem na naší škole a jejich úkolem bude nejdříve stínovat a pak samostatně vykonávat činnosti spojené s instalací SW a HW systémů, údržbou a opravami systémů, nastavováním bezpečnostních prvků, konfigurací sítí, a v prodejně a servisním středisku budou nejdříve stínovat a dle svých schopností pak i pod dohledem pověřeného pracovníka prodávat SW a HW části počítačů, instalovat HW a SW systémy, nastavovat bezpečnostní prvky a pod. Součástí projektu je i kurz španělštiny, bohatý kulturní a sportovní program a návštěvy zajímavých míst.

Tento projekt mobility umožní našim studentům zlepšení jejich kompetencí – jak profesních tak i přenositelných, přispěje k rozvoji jejich osobních kvalit, jako je soutěživost, adaptabilita, samostatnost a v neposlední řadě i jazykových dovedností. Věříme, že uvedené benefity projektu společně se získáním Europassu s potvrzením o absolvované stáži, budou znamenat pro jeho účastníky významný posun v profesním i osobnostním rozvoji a po ukončení formálního vzdělání výrazně zvýší jejich šance na uplatnění na trhu práce a stanou se pro ně motivací pro celoživotní učení.