• Beskydská 1140, Třinec, 739 61, IČO: 61944084

Projekt „EU peníze středním školám“

image003
Soukromá třinecká obchodní akademie a hotelová škola získala v rámci úspěšné realizace projektu „EU peníze středním školám“ nemalé prostředky na zkvalitnění výuky.

Většina vyučujících se zapojila do tvorby tzv. DUMů (digitální učební materiál) nejen pro všeobecně vzdělávací předměty, ale také odborné předměty vyučované na naší škole.

Kromě toho byla škola vybavena nejmodernější vyučovací technikou. Ať je to celá nová učebna IT včetně multimediální techniky, tak nová jazyková učebna vybavena dnes už nezbytnou technikou jako je PC a
Smartboard s externími přístroji. Škola tím opět dokládá podporu rozšířené výuce cizích jazyků. Ty jsou oproti jiným odborným školám nadstandardně dotovány v učebním plánu.

Škola tak nyní disponuje dvěmi vybavenými PC učebnami a několika dalšími odbornými učebnami odpovídajícími požadavkům a předpokladům dnešní doby.

Veřejnou zakázku na vybavení získala firma Braintrast, s.r.o., která technické vybavení také úspěšně a precizně nainstalovala. Škola tímto firmě děkuje.

BRAINTRAST, s.r.o.
Průmyslová 1006
739 65 Třinec