• Beskydská 1140, Třinec, 739 61, IČO: 61944084

PROVOZ ŠKOLY OD PONDĚLÍ 7. 12. 2020

Od pondělí 7. 12. 2020

1) Platí všechna uvolnění opatření uvedená v dřívější informaci zde: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf

4. ročníky pokračují v prezenční výuce ve škole

2) K tomu se dále upravuje:

Nově: u ostatních žáků, kteří byli povinni se dosud vzdělávat distančním způsobem (1. ročníky, 2. ročníky a 3. ročníky), se přechází na režim rotační výuky – střídání celých tříd (ročníků) po týdnech

7. 12. 2020 – 11. 12. 2020
Prezenční výuka ve škole: 1. a 2. ročníky
Distanční výuka: 3. ročníky

14. 12. 2020 – 18. 12 2020
Prezenční výuka ve škole: 3. ročníky
Distanční výuka: 1. a 2. ročníky

21. 12. 2020 – 22. 12. 2020
Prezenční výuka ve škole: 1. a 2. ročníky
Distanční výuka: 3. ročníky

23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny

4. 1. 2021 – 8. 1. 2021
Prezenční výuka ve škole: 3 ročníky
Distanční výuka: 1. a 2. ročníky

11. 1. 2021 – 15. 1. 2015
Prezenční výuka ve škole: 1. a 2. ročníky
Distanční výuka: 3. ročníky

18. 1. 2021 – 22. 1. 2021
Prezenční výuka ve škole: 3 ročníky
Distanční výuka: 1. a 2. ročníky

25. 1. 2021 – 28. 1. 2021
Prezenční výuka ve škole: 1. a 2. ročníky
Distanční výuka: 3. ročníky

29. 1. 2021 Pololetní prázdniny

Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil

počet žáků přítomných ve škole. Prezenční i distanční výuka je povinná.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

U všech žáků (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou umožněny prezenční

individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník).

V platnosti zůstávají všechna protiepidemiologická opatření ve škole, jak byla nastavena před distanční výukou. Celý text:https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-712.pdf

Ing. Olga Nádvorníková
ředitelka školy