• Beskydská 1140, Třinec, 739 61, IČO: 61944084

PROVOZ ŠKOLY OD STŘEDY 25. LISTOPADU – OBNOVENÍ PREZENČNÍ VÝUKY VE ŠKOLE PRO MATURITNÍ ROČNÍKY – 4. A a 4. C

Od středy 25. listopadu je povolena osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, čtvrtých ročníků 6letých oborů vzdělání v konzervatořích

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.
U všech žáků (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou umožněny prezenční
individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací
rozhoduje ředitel školy.
V platnosti zůstávají všechna protiepidemiologická opatření ve škole, jak byla nastavena před distanční výukou.

Ing. Olga Nádvorníková
ředitelka školy

Celé texty:
https://www.msmt.cz/ministr-skolstvi-predstavil-skolskou-cast-pes
https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf