Seznam přijatých uchazečů dle stanovených kritérií od školního roku 2017/2018