Seznam přijatých uchazečů dle stanovených kritérií od školního roku 2018/2019.