• Beskydská 1140, Třinec, 739 61, IČO: 61944084

Praxe žáků

Odborná praxe žáků probíhá celoročně a bezplatně, umístění zajišťuje škola, vždy ve snaze najít pracoviště, které bude danému žákovi dobře dostupné.

Děkujeme firmám, městským a obecním úřadům Třinecka a Jablunkovska za poskytnutí týdenních praxí v průběhu každého školního roku. Touto cestou rovněž děkujeme zaměstnancům těchto firem za čas, který věnovali našim žákům při získávání odborných znalostí a těšíme se další spolupráci.

Povinná praxe žáků probíhá na všech našich oborech vzdělání. (v souladu se školským zákonem).

Obor vzdělání Veřejnosprávní činnost – úřady a orgány státní správy, notářské a právní kanceláře, podniky, firmy, banky apod.

Obor vzdělání Obchodní akademie – banky, firmy, úřady. Kromě toho abslovují žáci předmět Praktické účetnictví na PC v ekonomickém SW POHODA.

Obor vzdělání Informační technologie – firmy a podniky v návaznosti na výuku odborných IT předmětů. Kromě toho realizace praxe v průběhu vyučování (předmět Učební praxe) s možností získat certifikát ECDL.

Kromě výše zmíněného žáci absolvují třítýdenní pracovní stáž v zahraničí. Již řadu let naši žáci vyjíždějí absolvovat praktickou část výuky (praxi) na tři týdny v průběhu studia do Anglie (město Royal Tunbridge Wells) v rámci projektu EU Erasmus+(dříve Leonardo). Od šk. roku 2015/2016 se navíc rozšířila možnost realizace stáže i na Španělsko.

Více informací o zahraničních praxích žáků zde.