Praxe žáků

Odborná praxe žáků probíhá celoročně a bezplatně, umístění zajišťuje škola, vždy ve snaze najít pracoviště, které bude danému žákovi dobře dostupné.

Děkujeme ČSOB, a.s., pobočka Třinec, Nej TV, a.s., pobočka Třinec a HONEST COMPUTERS, s.r.o. za umožnění celoroční bezplatné odborné praxe našim žáků a zároveň děkujeme firmám, městským a obecním úřadům Třinecka a Jablunkovska za poskytnutí týdenních praxí v průběhu školního roku. Touto cestou rovněž děkujeme zaměstnancům těchto firem za čas, který věnovali našim žákům při získávání odborných znalostí a těšíme se další spolupráci ve školním roce 2015/16.

Povinná praxe žáků probíhá na všech našich oborech vzdělání. (v souladu se šk. zákonem)

Obor vzdělání Veřejnosprávní činnost – úřady a orgány státní správy, podniky, firmy, banky apod.

Obor vzdělání Obchodní akademie – banky, firmy, úřady. Kromě toho realizace praxe v průběhu vyučování (předmět Aplikovaná ekonomie – vedení školního obchodu – viz. sekce Aplikovaná ekonomie na www školy); (předmět Praktické účetnictví na PC).

Obor vzdělání Informační technologie – firmy a podniky v návaznosti na výuku odborných IT předmětů. Kromě toho realizace praxe v průběhu vyučování (předmět Učební praxe)

Kromě výše zmíněného žáci absolvují třítýdenní stáž v zahraničí. Již řadu let naši žáci vyjíždějí absolvovat praktickou část výuky (praxi) na tři týdny v průběhu studia do Anglie (město Royal Tunbridge Wells) v rámci projektu EU Erasmus+(od r. 2015) (dříve Leonardo – do r. 2015). Od šk. roku 2015/2016 se navíc realizuje třítýdenní stáž žáků ve Španělsku.

Více informací o zahraničních praxích žáků zde.