• Beskydská 1140, Třinec, 739 61, IČO: 61944084

Školné

Měsíční školné je pro všechny obory vzdělání 1.200,- Kč po dobu trvání vzdělávání, s výjimkou měsíců července a srpna.

V posledním ročníku vzdělávání je školné hrazeno pouze za 9 měsíců.

TRIA poskytuje škálu slev a úlev ze školného.

TRIA poskytuje škálu slev ze školného.

1) V případě jednorázové úhrady školného na celý školní rok (10 měsíců) zaplacené do 15. srpna daného roku, se školné snižuje o slevu ve výši 8%.

2) Sleva na školném pro sourozence na škole, a to ve výši 50% pro druhého sourozence.

3) Snížení, případně prominutí či rozložení školného v případě špatné sociální či finanční situace rodiny, a to na základě písemné žádosti.

4) TRIA také snižuje školné při dosažení výborných studijních výsledků, a to ve formě prospěchového stipendia na celé následující pololetí školního roku:
– Částkou 600,- Kč měsíčně při studijním průměru 1,000
– Částkou 300,- Kč měsíčně při studijním průměru 1,001 – 1,200
– Částkou 200,- Kč měsíčně při studijním průměru 1,201 – 1,500

5) Za reprezentaci školy ve vzdělávacích soutěžích jednorázově částkou 100,- a za umístění v soutěži:
– Částkou 500,- za umístění na 1. až 3. místě okresní, krajské, republikové a mezinárodní soutěže.
– Částkou 300,- za umístění na 4. až 10. místě okresní, krajské, republikové a mezinárodní soutěže.
– Částkou 200,- za umístění v 1. polovině startovní listiny okresní, krajské, republikové a mezinárodní soutěže.
– Pro okresní, krajské, republikové a mezinárodní soutěže pořádané školou nebo ve spolupráci se školou je výše slevy stanovena individuálně ředitelkou školy.

6) Za úspěšné splnění konkrétně zadaného úkolu ředitelkou školy max. 300,- v měsíci.