• Beskydská 1140, Třinec, 739 61, IČO: 61944084

Školné

Měsíční školné je pro všechny obory vzdělání 1.200,- Kč po dobu trvání vzdělávání, s výjimkou měsíců července a srpna.

V posledním ročníku vzdělávání je školné hrazeno pouze za 9 měsíců.

TRIA poskytuje škálu slev a úlev ze školného.

V případě jednorázové úhrady školného na celý školní rok (10 měsíců) zaplacené do 15. srpna daného roku, se školné snižuje o slevu ve výši 8%.

Sleva na školném pro sourozence na škole, a to ve výši 50% pro druhého sourozence.

Snížení, případně prominutí či rozložení školného v případě špatné sociální či finanční situace rodiny, a to na základě písemné žádosti.

TRIA také může snížit školné při dosažení výborných studijních výsledků, a to ve formě prospěchového stipendia na celé následující pololetí školního roku:

  • Částkou 600,- Kč měsíčně při studijním průměru 1,000
  • Částkou 300,- Kč měsíčně při studijním průměru 1,001 – 1,200
  • Částkou 200,- Kč měsíčně při studijním průměru 1,201 – 1,500