• Beskydská 1140, Třinec, 739 61, IČO: 61944084

Soutěž „Jarní klání klávesnic PC“ s vyhodnocením nejlepšího písaře prvního, druhého a třetího ročníku školy

Ve středu 25. března 2015 proběhlo, po sérii třídních kol, školní kolo soutěže v psaní na klávesnici PC.

Do školního kola jarní soutěže postoupili studenti, kteří v třídním kole splnili náročné limity rychlosti a přesnosti psaní. Pro studenty 2. a 3. ročníků školy vlastně nutné pro vykonání státní zkoušky z psaní na klávesnici PC, tj. rychlost minimálně 200 čistých úhozů v minutě s přesností do 0,50 % chyb v textu.

Pro studenty prvního ročníku školy byly limity mírnější, a to 150 čistých úhozů v minutě s přesností do 0,50 % chyb v textu.

Třídní kola proběhla ve všech třídách 1., 2., 3., ročníků školy, tedy třídních kol se zúčastnilo cca 90 studentů. Z tohoto počtu postoupilo do školního kola soutěže 26 studentů.

Kteří studenti školní kolo v kategorii nejlepší písař 1., 2., 3. ročníků školy vyhráli?

V prvním ročníku zvítězila krásným výkonem 258, 5 čistých úhozů v minutě a to bezchybně

Nikola Szczuková, třída 1. A.

Ve druhém ročníku zvítězil, opět chvályhodným výkonem a to 368, 4 čistých úhozů v minutě s přesností 0,30 % chyb

John Vávra, třída 2. C

Ve třetím ročníku zvítězila, také krásným výkonem, tj. 235, 6 čistých úhozů v minutě a to bezchybně

Blanka Klajsková, třída 3. B.

Těší mne, že i výsledky letošního ročníku jarní soutěže jsou pěkné a tedy motivující pro další práci.

Ing. Mária Schulhauserová