• Beskydská 1140, Třinec, 739 61, IČO: 61944084

Stravování

Aktuální jídelníček a objednávky: zde

Výdejní doba oběda je pro žáky naší školy 11:30 – 12:00 hod.

Cena oběda pro žáka je:      dotovaná 27 Kč a nedotovaná 67 Kč.
Na dotovaný oběd má nárok každý žák, který se v daný den účastní výuky.

Přihlašování a odhlašování obědů je možné přes odkaz výše, a to vždy nejpozději předchozí pracovní den do 14:00 hod. Obědy se strávníkům nepřihlašují automaticky, vždy je potřeba se přihlásit k odběru stravy u vedoucí školní jídelny na tel.

Pokud žák či zaměstnanec neplánovaně chybí ve škole (např. z důvodu nemoci), na dotovaný oběd má nárok pouze první den. Další dny je nutné obědy odhlásit, jinak budeme požadovat finanční náhradu.