• Beskydská 1140, Třinec, 739 61, IČO: 61944084

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

3. 6. 2020 1. TERMÍN ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – ŘÁDNÝ
5. 6. 2020 2. TERMÍN ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – ŘÁDNÝ
8. 6 2020 JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (DIDAKTICKÝ TEST ČJL, MAT) – pouze 1 termín
19. 6. 2020 1. TERMÍN ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – NÁHRADNÍ
22. 6. 2020 2. TERMÍN ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – NÁHRADNÍ
23. 6. 2020 JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (DIDAKTICKÝ TEST ČJL, MAT) – NÁHRADNÍ TERMÍN

Školní přijímací zkouška = Pohovor s uchazečem o vzdělávání (hodnotí se další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a zájem uchazeče o vzdělávání ve zvoleném oboru) cca 5 minut max. 20 bodů, váha 20%

Kritéria přijímacího řízení zůstávají beze změny.

V Třinci, 7.května 2020

Ing. Olga Nádvorníková

ředitelka školy