VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o., vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, 2. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou (denní forma studia).

> 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – do naplnění kapacity 30 – ti žáků
> 18-20-M/01 Informační technologie – do naplnění kapacity 30- ti žáků

Kritéria přijímacího řízení a další informace najdete na našich stránkách v sekci PRO UCHAZEČE – Přijímací řízení.

V Třinci 17. května 2019

Ing. Olga Nádvorníková
ředitelka školy