Individuální vzdělávací plán

Škola nabízí možnost studia formou zpoplatněného IVP, zejména pro sportovce, kteří nemají možnost účastnit se denního studia. Bližší informace je nutné projednat s vedením školy.