FCE

FCE – Cambridge English

Pro naše žáky nabízíme intenzivní kurz jazyka anglického, který jim umožní složení mezinárodně uznávané jazykové zkoušky Cambridge English: FCEfS (FCE pro školy), která svou úrovní odpovídá standardní zkoušce FCE a vede k získání naprosto stejně uznávaného mezinárodního certifikátu. Rozdílem a výhodou je, že obsah této zkoušky se zaměřuje na zájmy a zkušenosti -náctiletých.

Získání certifikátu dokazuje, že držitel dokáže hovořit a psát anglicky na takové úrovni, aby mohl pracovat nebo studovat v anglicky mluvícím prostředí a svou úrovní odpovídá stupni B2 v rámci Společného evropského referenčního rámce.

Kurz bude probíhat  po vyučování v prostorách školy a bude ukončen složením zkoušky na některém z Autorizovaných center zkoušek Cambridge English, která je zpoplatněna.

 

Tato zkouška může našim žákům a absolventům výrazně pomoci při studiu na vysoké škole v ČR i zahraničí, stejně jako v budoucím profesním životě, či zahraničních pracovních zkušenostech.