Vítejte na webu Třinecké obchodní akademie
  • Nabízíme denní studium v těchto oborech:
    68-43-M / 01 Veřejnosprávní činnost
    63-41-M / 02 Obchodní akademie
    18-20-M / 01 Informační technologie
Slavnostní p ředá vání maturitních vysvědčení absolventům tříd 4.A a 4.CSlavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům tříd 4.A a 4 .C Třinecké obchodní akademie se uskuteční ve středu3 0. května 2018 v15.30 hodinvaule ZŠ Slezská Třinec. Srdečně zveme všechny absolventy a jejich rodinné příslušníky.
Více
Seznam přijatých uchazečů dle stanovených kritérií od školního roku 2018/2019 – 2. kolo přijímacího řízení.Seznam přijatých uchazečů dle stanovených kritérií od školního roku 2018/2019 – 2. kolo přijímacího řízení.
Více
ERASMUS + 2018I v letošním roce se naší škole podařilo uspět ve výběrovém řízení a již podeváté obdržet grant na odbornou stáž v zahraničí rámci projektu Erasmus+ Mobilita žáků v odborném vzdělávání . Vybraní žáci letošního 2.ročníku oboru Veřejnosprávní činnost a Informační technologie se v průběhu května a června 2019 zúčastní třítýdenní stáže ve firmách ve Velké Británii a Španělsku.
Více
Přijímací řízení – 2. náhradní termín , 11. května 2018Přijímací řízení – 2. náhradní termín , 11. května 2018
Více
VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o., vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, 2.
Více
Cambridge English – FCEfSOd školního roku 2017/2018 nabízíme pro naše žáky intenzivní kurz anglického jazyka, který umožní složení mezinárodně uznávané jazykové zkoušky Cambridge English – FCEfS

Více

Erasmus+ 2016 Jako každým rokem i letos (již pošesté) žáci naší školy vycestovali na odbornou pracovní stáž do zahraničí v rámci vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+. V letošním roce se rozdělili na dvě skupiny. První skupina 8 žáků oboru Obchodní akademie stráví 28.5. až 18.6.2016 ve Velké Británii, ve městě Royal Tunbridge Wells. Druhá skupina 8 žáků oboru Informační technologie stráví 1.6. až 22.6.2016 ve Španělsku, ve městě Sevilla. Obě skupinky budou již tradičně sbírat zkušenosti jazykové, drahocenné pracovní ve firmách i veřejné správě, a ve volném čase budou poznávat reálie daných zemí.

logo

Více

Meziškolní soutěž ZAV OstravaDne 7. června 2016 jsme se již tradičně zúčastnili meziškolní soutěže pro první ročníky středních škol a talentované mladší žáky.
Garanty soutěže byli manželé Zaviačičovi, kteří nám přáli k nejlepším umístěním v celoroční soutěži. V rámci zúčastněných soukromých škol máme první příčku v ovládání klávesnic PC.

Více