Vítejte na webu Třinecké obchodní akademie
63-41-M / 02 Obchodní akademie
68-43-M / 01 Veřejnosprávní činnost
18-20-M / 01 Informační technologie
  • Nabízíme denní studium v těchto oborech:
    68-43-M / 01 Veřejnosprávní činnost
    63-41-M / 02 Obchodní akademie
    18-20-M / 01 Informační technologie
    V letošním roce se nekonají přijímací zkoušky
Zahajení školního rokuOznamujeme Vám, že slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 se uskuteční dne 1. září 2016 v 11.00 hodin v aule ZŠ Slezská v Třinci.
Více
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017Ředitel školy vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů 2.
Více
Písař 2016Jarní soutěž v psaní na klávesnici PC Rok se s rokem sešel a opět zde máme výsledky soutěže O nejlepšího písaře prvního, druhého a třetího ročníku naší školy. V kategorii 1. ročník školy zvítězil Filip Szafarczyk výkonem 267,6 čistých úhozů v minutě s přesností 0,11 % chyb v textu.
Více
Dnes od 7:00 do 17:30 plánované přerušení dodávky elektřiny. Výuka je nepřerušena.Dnes od 7:00 do 17:30 plánované přerušení dodávky elektřiny. Výuka je nepřerušena.
Více
Třídní schůzkyDne 25.4.2016 v 15.30 hodin se konají třídní schůzky s rodiči a žáky. Program: průběžné hodnocení chování a prospěchu za 3. čtvrtletí školního roku 2015/2016. Všichni jsou srdečně zváni.
Více
Erasmus+ 2016Jako každým rokem i letos (již pošesté) žáci naší školy vycestovali na odbornou pracovní stáž do zahraničí v rámci vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+. V letošním roce se rozdělili na dvě skupiny. První skupina 8 žáků oboru Obchodní akademie stráví 28.5. až 18.6.2016 ve Velké Británii, ve městě Royal Tunbridge Wells. Druhá skupina 8 žáků oboru Informační technologie stráví 1.6. až 22.6.2016 ve Španělsku, ve městě Sevilla. Obě skupinky budou již tradičně sbírat zkušenosti jazykové, drahocenné pracovní ve firmách i veřejné správě, a ve volném čase budou poznávat reálie daných zemí.

logo

Více

Meziškolní soutěž ZAV OstravaDne 7. června 2016 jsme se již tradičně zúčastnili meziškolní soutěže pro první ročníky středních škol a talentované mladší žáky.
Garanty soutěže byli manželé Zaviačičovi, kteří nám přáli k nejlepším umístěním v celoroční soutěži. V rámci zúčastněných soukromých škol máme první příčku v ovládání klávesnic PC.

Více

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017Ředitel školy vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů 3. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou:

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
63-41-M/02 Obchodní akademie
18-20-M/01 Informační technologie

Přijímací zkouška se ve třetím kole přijímacího řízení nekoná.