Přijímací řízení

DŮLEŽITÉ INFORMACE

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2022/2023

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY, s.r.o., vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění 2. kolo přijímacího řízení.

Počty přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory vzdělání:

  • 63-41-M/01 Obchodní akademie – do naplnění kapacity 30 – ti žáků
  • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – do naplnění kapacity 30 – ti žáků

Organizace 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023:

Vyhlášení:                  16. 5. 2022

Odevzdání přihlášek ke vzdělávání (na předepsaných tiskopisech) : do 19. 5.2022 včetně

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 V 2. KOLE

  1. Lepší ze dvou výsledků jednotné přijímací zkoušky 60 bodů (100 bodů, váha 60%)

(vyžádejte si na škole, na které jste konali JPZ)

  1. Průměr prospěchu na ZŠ

(oba výsledky z předposl. ročníku a pololetní z posl. ročníku)                   max. 40 bodů, váha 40%

__________________________________________________________________________________

Součet                                                                                                                               max. 100 Bodů

Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení bude zveřejněno v pátek 20. 5. 2022 pod registračním číslem (obdržíte při odevzdání přihlášky) na www.tria-tr.cz  a na úřední desce školy.

 

Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se odevzdáním zápisového lístku řediteli SŠ, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých, to znamená do 3. 6. 2022.

 

  • Lepší ze dvou výsledků jednotné přijímací zkoušky (JPZ):
    1. Didaktický test z českého jazyka a literatury:………………………. 30 bodů (max. 50 bodů, váha 60%)
    2. Didaktický test z matematiky:……………………………………………… 30 bodů (max. 50 bodů, váha 60%)

 

  • Průměr prospěchu na ZŠ (oba výsledky předposl. ročníku a pololetní posl. ročníku):

ɸ            1,00 – 1,25………………………………………………………………………………..40 b

ɸ            1,26 – 1,50………………………………………………………………………………. 34 b

ɸ            1,51 – 1,75………………………………………………………………………………. 28 b

ɸ            1,76 – 2,00………………………………………………………………………………. 22 b

ɸ            2,01 – 2,25………………………………………………………………………………. 16 b

ɸ            2,26 – 2,50………………………………………………………………………………  10 b

ɸ            2,51 – 2,60………………………………………………………………………………….4 b

ɸ            nad 2,61……………………………………………………………………………………..0 b

 

V Třinci 16. května 2022

Ing. Olga Nádvorníková v. r.

ředitelka školy

 

Letní CAMPY

TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY pořádá týdenní LETNÍ ICT a English CAMPY .  Přihlášku si můžete stáhnout zde nebo vyzvednout na sekretariátu školy a odevzdat  nejpozději do 30. 6. 2022 (ideálně se zápisovým lístkem).

Pro přijaté uchazeče s odevzdaným zápisovým lístkem je CAMP ZDARMA.

Termín konání je 1. 8. – 5. 8. 2022 od 8:30 do 14:00 hod.

Těšit se účastníci mohou na rodilého mluvčího i zábavu v angličtině, IT stavebnice, robotiku, 3D tisk, sport i relax, zábavu s Virtuální realitou.