FCE

FCE a CAE – Cambridge English

Mezinárodní zkoušky z anglického jazyka konané ve spolupráci s jazykovou školou Cloverleaf.

V roce 2022 jsme se na základě spolupráce s jazykovou školou Cloverleaf stali zkouškovým centrem pro mezinárodní zkoušky z anglického jazyka na všech úrovních obtížnosti od A2 po C2. Již v prvním
roce naší spolupráce jsme ke zkouškám připravili 16 žáků, kteří je v lednu a  květnu 2023 přímo ve škole absolvovali. 8 žáků úspěšně zakončilo přípravu na C1 advanced a po absolvování zkoušek
získali příslušné certifikáty, v jednom případě žák dokonce získal certifikát C2 (nejvyšší možný). Zbylých 8 žáků udělalo zkoušky na úrovni B2 a získali certifikáty, které odpovídají bývalým FCE.
V průběhu zkoušek byli žáci testování ve všech dovednostech – čtení a poslech s porozuměním, mluvnice, písemná práce a ústní zkoušky a obstáli na výbornou.

Všem samozřejmě blahopřejeme a příjemným bonusem je pro ně i skutečnost, že nebudou muset absolvovat školní část maturitní zkoušky z anglického jazyka.

Povzbuzeni úspěchy svých starších spolužáků se nám letos do přípravných kurzů přihlásilo rekordních 38 zájemců, kteří se od září pod vedením vynikajících lektorů pana Mgr. Petra Vlka a Bc. Ewy Furtek
pilně připravují na zkoušky, které se uskuteční v květnu 2024. Držíme jim pěsti a věříme, že budou stejně úspěšní jako ti letošní.

Získání certifikátu dokazuje, že držitel dokáže hovořit a psát anglicky na takové úrovni, aby mohl pracovat nebo studovat v anglicky mluvícím prostředí a svou úrovní odpovídá stupni B2 u FCE či dokonce C1/C2 u CAE v rámci Společného evropského referenčního rámce.

Tato zkouška může našim žákům a absolventům výrazně pomoci při studiu na vysoké škole v ČR i zahraničí, stejně jako v budoucím profesním životě, či zahraničních pracovních zkušenostech.