Maturity

Základní informace pro maturanty

Vždy aktuální informace o maturitní zkoušce najdete na webových stránkách www.cermat.czwww.msmt.cz

Další informace v systému Bakaláři, na webových stránkách, na nástěnce vedle sekretariátu ve škole a ve třídě a na VPŽ.

ŽÁCI SE PŘIHLAŠUJÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE ŘEDITELI ŠKOLY, A TO DO 1. PROSINCE 2021 PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2022 A DO 30. ČERVNA 2022 PRO PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2022.

Termíny konání zkoušek společné části v jarním zkušebním období 2022

Didaktické testy se na základě sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou konat:

2. května 2022 – DT AJ 

3. května 2022 – DT ČJL

 

Termíny konání zkoušek profilové části v jarním zkušebním období 2022

4. A – obor VSČ

11. dubna 2022– písemná práce z ČJL
13. dubna 2022– písemná práce z AJ
22. dubna 2022 – praktická maturitní zkouška z odborných předmětů (VS, PR, PEK)
17. května – 20. května 2022 – ústní maturitní zkouška (ČJL, AJ, VS, PR)

4. C – obor IT

31. března 2022– odevzdání maturitní práce
11. dubna 2022– písemná práce z ČJL
13. dubna 2022 – písemná práce z AJ
23. května – 26. května – ústní maturitní zkouška (ČJL, AJ, HW, SW) a obhajoba maturitní práce

Obor vzdělání: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Společná část:
1. předmět: Český jazyk a literatura – didaktický test
2. předmět: Anglický jazyk nebo matematika – didaktický test

Profilová část:
Český jazyk a literatura – ústní zkouška
Český jazyk a literatura – písemná zkouška
Anglický jazyk – ústní zkouška (v případě volby AJ)
Anglický jazyk – písemná zkouška (v případě volby AJ)
1. předmět: Veřejná správa
2. předmět: Právo
3. předmět: Praktická zkouška z odborných předmětů

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie

Společná část:
1. předmět: Český jazyk a literatura – didaktický test
2. předmět: Anglický jazyk nebo Matematika – didaktický test

Profilová část:
Český jazyk a literatura – ústní zkouška
Český jazyk a literatura – písemná zkouška
Anglický jazyk – ústní zkouška (v případě volby AJ)
Anglický jazyk – písemná zkouška (v případě volby AJ)
1. předmět: Software
2. předmět: Hardware
3. předmět: Praktická zkouška z odborných předmětů formou obhajoby maturitní práce