Maturity

Základní informace pro maturanty 2022/2023

Vždy aktuální informace o maturitní zkoušce najdete na webových stránkách www.cermat.czwww.msmt.cz

Další informace v systému Bakaláři, na webových stránkách, na nástěnce vedle sekretariátu ve škole a ve třídě a na VPŽ.

ŽÁCI SE PŘIHLAŠUJÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE ŘEDITELI ŠKOLY, A TO DO 1. PROSINCE 2022 PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2023 A DO 26. ČERVNA 2023 PRO PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2023.

Termíny konání zkoušek společné části v jarním zkušebním období 2023

Didaktické testy se na základě sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou konat:

Od 2. května do 5. května 2023.

Pozvánku žáci obdrží prostřednictvím mailu.

Termíny konání ústních zkoušek profilové části v jarním zkušebním období 2023

4. A – obor VSČ
11. dubna 2023  – písemná práce z Aj
17. dubna 2023  – písemná práce z ČjL
20. dubna 2023  – praktická zkouška z odborných předmětů (VS, PR, PEK)
16. května – 17. května 2023  – ústní maturitní zkouška (ČjL, Aj, VS, PR)
 
4. C – obor IT
31. března 2023 – odevzdání maturitní práce
11. dubna 2023  – písemná práce z Aj
17. dubna 2023  – písemná práce z ČjL
18. května – 19. května 2023  – ústní maturitní zkouška (ČjL, Aj, HW, SW) a obhajoba maturitní práce

Obor vzdělání: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Společná část:
1. předmět: Český jazyk a literatura – didaktický test
2. předmět: Anglický jazyk nebo matematika – didaktický test

Profilová část:
Český jazyk a literatura – ústní zkouška
Český jazyk a literatura – písemná zkouška
Anglický jazyk – ústní zkouška (v případě volby AJ)
Anglický jazyk – písemná zkouška (v případě volby AJ)
1. předmět: Veřejná správa
2. předmět: Právo
3. předmět: Praktická zkouška z odborných předmětů

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie

Společná část:
1. předmět: Český jazyk a literatura – didaktický test
2. předmět: Anglický jazyk nebo Matematika – didaktický test

Profilová část:
Český jazyk a literatura – ústní zkouška
Český jazyk a literatura – písemná zkouška
Anglický jazyk – ústní zkouška (v případě volby AJ)
Anglický jazyk – písemná zkouška (v případě volby AJ)
1. předmět: Software
2. předmět: Hardware
3. předmět: Praktická zkouška z odborných předmětů formou obhajoby maturitní práce