Maturity

Základní informace pro maturanty

Vždy aktuální informace o maturitní zkoušce najdete na webových stránkách www.cermat.czwww.msmt.cz

Další informace v systému Bakaláři, na webových stránkách, na nástěnce vedle sekretariátu ve škole a ve třídě a na VPŽ.

ŽÁCI SE PŘIHLAŠUJÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE ŘEDITELI ŠKOLY, A TO DO 1. PROSINCE 2021 PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2022 A DO 30. ČERVNA 2022 PRO PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2022.

Termíny konání zkoušek společné části v podzimním zkušebním období 2022

Didaktické testy se na základě sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou konat:

1. září 2022 – DT ČJL

2. září 2022 – DT AJ

 Pozvánku žáci obdrží prostřednictvím mailu. 

Didaktické testy se budou konat na spádové škole OA Český Těšín.

Termíny konání ústních zkoušek profilové části v podzimním zkušebním období 2022

4. A – obor VSČ

12. září 2022   7:20 hod – ústní maturitní zkouška (ČJL, AJ, VS, PR)

4. C – obor IT

12. září 2022  7:20 hod – ústní maturitní zkouška – obhajoba maturitní práce

Obor vzdělání: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Společná část:
1. předmět: Český jazyk a literatura – didaktický test
2. předmět: Anglický jazyk nebo matematika – didaktický test

Profilová část:
Český jazyk a literatura – ústní zkouška
Český jazyk a literatura – písemná zkouška
Anglický jazyk – ústní zkouška (v případě volby AJ)
Anglický jazyk – písemná zkouška (v případě volby AJ)
1. předmět: Veřejná správa
2. předmět: Právo
3. předmět: Praktická zkouška z odborných předmětů

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie

Společná část:
1. předmět: Český jazyk a literatura – didaktický test
2. předmět: Anglický jazyk nebo Matematika – didaktický test

Profilová část:
Český jazyk a literatura – ústní zkouška
Český jazyk a literatura – písemná zkouška
Anglický jazyk – ústní zkouška (v případě volby AJ)
Anglický jazyk – písemná zkouška (v případě volby AJ)
1. předmět: Software
2. předmět: Hardware
3. předmět: Praktická zkouška z odborných předmětů formou obhajoby maturitní práce