Projekty

IROP VÝZVA č. 66

Polytechnická a přírodovědná multifunkční ICT učebna TRIA

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016447

Předmětem projektu je vybudování multifunkční ICT učebny pro podporu studia polytechniky a přírodních věd ve škole. V prostorách současné málo kapacitní odborné učebny budou provedeny drobné stavební úpravy související s následnou dodávkou nového nábytku, nábytkového vybavení, ICT techniky a učebních pomůcek. Vybavení učebny bude doplněno o specializovaný výukový software a hardware. Učebna bude studentům sloužit ve výuce odborných ICT předmětů, k výuce fyziky, ZPV a ekologie.

Projekt je spolufinancován z finančních prostředků EU – IROP výzva č. 66.

Výše schválené podpory: 2 299 709,59 Kč

Doba realizace: 12. 5. 2021 – 30. 9. 2022

ERASMUS+

Erasmus+: Na zkušenou do zahraničí

Program Erasmus+ je program mobility středního odborného vzdělávání v Evropě.  Naše TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY pravidelně již více než 10 let umožňuje svým žákům zažít neopakovatelnou zkušenost pracovní stáže v zahraničí. V loňském roce jsme se stali školou akreditovanou pro program Erasmus+ na příštích 7 let. To znamená, že žáci naší školy mohou pravidelně každoročně vyrazit do některé evropské země.

 V letech 2021 a 2022 jsme vyjeli hned třikrát, a to navzdory složité epidemiologické situaci. V červnu 2021 vyjela skupinka 14 žáků do krásného města Sevilla ve Španělsku, v únoru 2022 13 žáků do Irského Dublinu a v březnu 2022 další skupinka  14 žáků do slunné Malagy na pobřeží Španělska. Žáci získávali zkušenosti v oborech svého studia, tedy jak v IT firmách, tak v ekonomické sféře.

Pobyt v zahraničí je sám o sobě obohacující – žáci si procvičí cizí jazyk, poznají nové lidi, nové zvyky a především získají odborné zkušenosti a znalosti v rámci odborné stáže. Po celou dobu pracují v reálných firmách, v reálném, cizojazyčném pracovním prostředí. Vystoupí z komfortní zóny svého města, školy, kterou znají, naučí se fungovat ve zcela novém prostředí. Je to ten nejlepší způsob, jak zjistit na vlastní kůži, jaké to je, na čas žít a pracovat v jiné zemi. Taková zkušenost je nesmírně obohacující a přispívá k úspěchu u maturitní zkoušky nejen z anglického jazyka, ale i té odborné a v neposlední řadě k nabytí zdravého sebevědomí, které našim žákům pomáhá nejen u přijímaček na vysoké školy, ale i v profesním startu.                                                                              

 

EDUgrant – Granty pro střední odborné školy

Naše škola se tentokrát zapojila do projektu, který si klade za cíl podpořit školy, které chtějí aktivně a smysluplně využívat moderní technologie ve výuce s důrazem na vhodnou metodiku..

Z dotace EDUgrant jsme pořídili hned 2 zařízení pro výuku odborných předmětů oboru IT, a to v počtu dostatečném pro efektivní výuku v hodinách. Představme si je:

BBC MICRO:BIT a CUTEBOT budeme využívat v předmětech Programování a Učební praxe v prvním ročníku oboru Informační technologie. Jde o prostředí MakeCode pro jednoduché programování programovatelné elektroniky, a to ještě než studenti začnou programovat ve vyšších programovacích jazycích, např. v jazyce C++ a C#. 

Raspberry Pi 400  je jednodeskový přenosný mikropočítač, s OS Raspbian, založený na Linux, vhodný pro výuku programování v jazyce Pyton, vhodný pro programování Internet Of Things. V současnosti je IOT velmi důležité, protože smart zařízení jsou součástí téměř všeho. Pořízení tohoto zařízení pro žáky v počtu znamená rozšíření možností Microbitu a Arduina pro konektivitu na Internet, ale i Linux pro výuku tohoto OS jako takového. 

IROP 2018

TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY, s.r.o. se také pravidelně zapojuje do investičních projektů.

Jedním z nich je také IROP 2018, díky jemuž byla vybudována multifunkční učebna pro výuku cizích jazyků a odborných předmětů. 

ŠABLONY 2022 TRIA

Pravidelně se zapojujeme také do neinvestičních projektů.

Jedním z nich jsou Šablony 2022 TRIA,

který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání žáků, spolupráce s rodiči žáků a veřejností.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0001817

Období realizace: 1. 11. 2022 – 31. 10. 2025

Rozpočet: 1 023 363,00 Kč.

Dalšími z neinvestičních projektů jsou ty, které podporují digitalizaci škol.

Dalšími z neinvestičních projektů, které jsme využili, bylo doučování žáků.