Projekty

ERASMUS+

Erasmus+: Na zkušenou do zahraničí

Program Erasmus+ je program mobility středního odborného vzdělávání v Evropě.  Naše TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY pravidelně již více než 10 let umožňuje svým žákům zažít neopakovatelnou zkušenost pracovní stáže v zahraničí. V loňském roce jsme se stali školou akreditovanou pro program Erasmus+ na příštích 7 let. To znamená, že žáci naší školy mohou pravidelně každoročně vyrazit do některé evropské země.

 V letech 2021 a 2022 jsme vyjeli hned třikrát, a to navzdory složité epidemiologické situaci. V červnu 2021 vyjela skupinka 14 žáků do krásného města Sevilla ve Španělsku, v únoru 2022 13 žáků do Irského Dublinu a v březnu 2022 další skupinka  14 žáků do slunné Malagy na pobřeží Španělska. Žáci získávali zkušenosti v oborech svého studia, tedy jak v IT firmách, tak v ekonomické sféře.

Pobyt v zahraničí je sám o sobě obohacující – žáci si procvičí cizí jazyk, poznají nové lidi, nové zvyky a především získají odborné zkušenosti a znalosti v rámci odborné stáže. Po celou dobu pracují v reálných firmách, v reálném, cizojazyčném pracovním prostředí. Vystoupí z komfortní zóny svého města, školy, kterou znají, naučí se fungovat ve zcela novém prostředí. Je to ten nejlepší způsob, jak zjistit na vlastní kůži, jaké to je, na čas žít a pracovat v jiné zemi. Taková zkušenost je nesmírně obohacující a přispívá k úspěchu u maturitní zkoušky nejen z anglického jazyka, ale i té odborné a v neposlední řadě k nabytí zdravého sebevědomí, které našim žákům pomáhá nejen u přijímaček na vysoké školy, ale i v profesním startu.                                                                              

 

IROP 2018

TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY, s.r.o. se také pravidelně zapojuje do investičních projektů.

Jedním z nich je také IROP 2018, díky jemuž byla vybudována multifunkční učebna pro výuku cizích jazyků a odborných předmětů.

 

 

ŠABLONY 2019 TRIA

Pravidelně se zapojujeme také do neinvestičních projektů.

Jedním z nich jsou tzv. ŠABLONY II, které přispěly k rozvíjení spolupráce se zaměstnavateli, kariérového poradenství, ale též k osobnostnímu a profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků.