Stravování

Aktuální jídelníček a objednávky najdete zde.

Výdejní doba oběda pro žáky naší školy je 11:30 – 12:00 hod.
Výdejní doba oběda do jídlonosičů 11:30 – 13:30 hod.
Úřední doba vedoucí školní jídelny 7:00 – 14:00 hod.

Cena oběda pro žáka:

  • dotovaná 33 Kč
  • plná 70 Kč

Na dotovaný oběd má nárok každý žák, který se v daný den účastní výuky. Výše stravného pro žáky se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb. O školním stravování.

Přihlašování a odhlašování obědů je možné zde, a to vždy nejpozději předchozí pracovní den do 14:00 hod. Obědy se strávníkům nepřihlašují automaticky, vždy je potřeba se přihlásit k odběru stravy u vedoucí školní jídelny na tel. +420 558 997 031.

Pokud žák či zaměstnanec neplánovaně chybí ve škole (např. z důvodu nemoci), na dotovaný oběd má nárok pouze první den. Další dny je nutné obědy odhlásit, jinak budeme požadovat finanční náhradu.

Ve škole jsou umístěny 2 automaty, ve kterých je možno zakoupit teplé i chlazené nápoje, svačiny a pochutiny.