Školné

Měsíční školné je pro všechny obory vzdělání 1.200,- Kč po dobu trvání vzdělávání, s výjimkou měsíců července a srpna. Školné je splatné vždy k 15. dni měsíce předcházejícího.

TRIA poskytuje škálu slev a úlev ze školného:

  • V případě jednorázové úhrady školného na celý školní rok (10 měsíců) zaplacené do 15. srpna daného roku, se školné snižuje o slevu ve výši 8%.
  • V posledním ročníku vzdělávání je školné hrazeno pouze za 9 měsíců.
  • Sleva na školném pro sourozence na škole, a to ve výši 50% pro druhého sourozence.
  • Snížení případně prominutí či rozložení školného v případě špatné sociální či finanční situace rodiny, a to na základě písemné žádosti.

TRIA může snížit školné při dosažení výborných studijních výsledků, a to ve formě prospěchového stipendia na celé následující pololetí školního roku:

  • Částkou 600,- Kč měsíčně při studijním průměru 1,000
  • Částkou 300,- Kč měsíčně při studijním průměru 1,001 – 1,200
  • Částkou 200,- Kč měsíčně při studijním průměru 1,201 – 1,500.
  • Podmínkou je vyznamenání.