Úřední deska

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY, s.r.o., vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění 2. kolo přijímacího řízení.

Počty přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory vzdělání:

 • 63-41-M/01 Obchodní akademie – do naplnění kapacity 30 – ti žáků
 • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – do naplnění kapacity 30 – ti žáků

Organizace 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023:

Vyhlášení:                  16. 5. 2022

Odevzdání přihlášek ke vzdělávání (na předepsaných tiskopisech) : do 19. 5.2022 včetně

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 V 2. KOLE

 1. Lepší ze dvou výsledků jednotné přijímací zkoušky 60 bodů (100 bodů, váha 60%)

(vyžádejte si na škole, na které jste konali JPZ)

 1. Průměr prospěchu na ZŠ

(oba výsledky z předposl. ročníku a pololetní z posl. ročníku)                   max. 40 bodů, váha 40%

__________________________________________________________________________________

Součet                                                                                                                               max. 100 Bodů

Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení bude zveřejněno v pátek 20. 5. 2022 pod registračním číslem (obdržíte při odevzdání přihlášky) na www.tria-tr.cz  a na úřední desce školy.

 

Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se odevzdáním zápisového lístku řediteli SŠ, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých, to znamená do 3. 6. 2022.

 

 • Lepší ze dvou výsledků jednotné přijímací zkoušky (JPZ):
  1. Didaktický test z českého jazyka a literatury:………………………. 30 bodů (max. 50 bodů, váha 60%)
  2. Didaktický test z matematiky:……………………………………………… 30 bodů (max. 50 bodů, váha 60%)

 

 • Průměr prospěchu na ZŠ (oba výsledky předposl. ročníku a pololetní posl. ročníku):

ɸ            1,00 – 1,25………………………………………………………………………………..40 b

ɸ            1,26 – 1,50………………………………………………………………………………. 34 b

ɸ            1,51 – 1,75………………………………………………………………………………. 28 b

ɸ            1,76 – 2,00………………………………………………………………………………. 22 b

ɸ            2,01 – 2,25………………………………………………………………………………. 16 b

ɸ            2,26 – 2,50………………………………………………………………………………  10 b

ɸ            2,51 – 2,60………………………………………………………………………………….4 b

ɸ            nad 2,61……………………………………………………………………………………..0 b

 

V Třinci 16. května 2022

Ing. Olga Nádvorníková v. r.

ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

Informace k přípravným kurzům k přijímacím zkouškám

TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÁÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY, s.r.o. pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky s podanou přihláškou ke studiu ZDARMA.
Přihlášku do přípravných kurzů si můžete stáhnout zde nebo vyzvednout na sekretariátu školy a odevzdat/doručit nejpozději do 1. 3. 2022.

Po odevzdání/doručení přihlášky ke vzdělávání budete po spárování obou přihlášek automaticky zařazeni do kurzu.

 

Harmonogram přípravných kurzů:

DatumAdministracePředmět Přestávka Předmět
1. 3. 202215:00 – 15:1515:15 – 16:30 MAT16:30 – 16:4516:45 – 18:00 ČJL
8. 3. 202215:00 – 15:0515:05 – 16:20 ČJL16:20 – 16:3516:35 – 17:50 MAT
22. 3. 202215:00 – 15:0515:05 – 16:20 MAT16:20 – 16:3516:35 – 17:50 ČJL
29. 3. 202215:00 – 15:0515:05 – 16:20 ČJL16:20 – 16:3516:35 – 17:50 MAT
5. 4. 202215:00 – 15:0515:05 – 16:20 MAT16:20 – 16:3516:35 – 17:50 ČJL
11. 4. 202215:00 – 15:0515:05 – 16:35 ČJL16:20 – 16:3516:35 – 17:50 MAT

Náplní přípravných kurzů bude převážně příprava k jednotné přijímací zkoušce formou:

 • Řešení přijímacích zkoušek z minulých let
 • Řešení ukázkových přijímacích zkoušek
 • Řešení vlastních zadání

 

Další informace:

www.cermat.cz
www.msmt.cz

Podrobné informace a přidělení registračního čísla bude uvedeno v pozvánce k přijímacímu řízení.

Další kola přijímacího řízení proběhnou za předpokladu, že v 1. kole PŘ nebude naplněna kapacita jednotlivých oborů. V dalších kolech PŘ se Jednotná přijímací zkouška nekoná.

Pro přijaté uchazeče s odevzdaným zápisovým lístkem letní týdenní ENGLISH nebo ICT CAMP ZDARMA.