Erasmus+ 2018

Jsme moc rádi, že i letos se nám (již podesáté!) podařilo připravit projekt Mobilita v odborném vzdělávání v rámci programu Erasmus +, který byl Národní agenturou pro evropské projekty schválen a finančně podpořen. V praxi to znamená, že 16 žáků, kteří byli v červnu dle předem stanovených kritérií odbornou komisí vybráni k účasti na projektu, se nyní intenzivně připravuje na odbornou praxi ve španělské Seville a v britském Royal Tunbridge Wells, která se uskuteční v květnu a červnu 2019. Žáci i jejich zákonní zástupci byli o podrobnostech zahraniční stáže informováni na schůzkách, které se uskutečnily v červnu a v září.

Příprava probíhá formou intenzivního online i prezenčního kurzu angličtiny, která bude pracovním jazykem v obou destinacích, od února se španělská skupina bude zúčastňovat i kurzu základů španělštiny, jelikož obě skupiny budou ubytováni v rodinách, a ne všechny partnerské rodiny v Seville ovládají angličtinu. Jednou za měsíc je do kurzu pozvaný i rodilý mluvčí z Velké Británie, který pomáhá žákům porozumět kulturním a společenským osobitostem britské kultury a mentality.

V květnu a červnu se žáci zúčastní odborné praxe ve firmách a institucích, jejichž činnost odpovídá oborům studia účastníků – veřejnosprávní činnost a informační technologie, tzn. městský úřad, vzdělávací instituce, podniky, zabývající se propagací společenských akcí, instituce připravující volnočasové aktivity pro děti a mládež, knihovna, firmy vyvíjející softvér, prodejny a servisy výpočetní techniky, multimediální společnosti, reklamní firmy apod. Součástí stáže je i bohatý kulturní a sportovní program, zahrnující několik exkurzí do Londýna, Hastingsu, Doveru, Malagy, Gibraltaru, lekce golfu, kriketu, návštěvu arény pro býčí zápasy, fotbalového klubu FC Sevilla, ochutnávky tapas apod. Během třitýdenní praxe budou se žáky v zahraničí doprovodné osoby a budou dohlížet na to, aby vše proběhlo hladce a v souladu s programem. V závěru účastníci obdrží protvzení o stáží ve formě Europasů, které jsou mezinárodně uznávaným povtrzením o tom, že účastník absolvoval odbornou praxi v zahraničí.

Celá stáž je plně financovaná v prostředků Evropské unie a věříme, že tak jako v předešlých letech, i tentokrát přinese účastníkům nové zkušenosti, zlepší jejich rozhled, zvýší jejich sebevědomí a pomůže jim v budoucnosti při hledání práce anebo dalším studiu.