Erasmus+ 2018

Jsme moc rádi, že i letos se nám podařilo připravit projekt Mobilita v odborném vzdělávání v rámci programu Erasmus +, který byl Národní agenturou pro evropské projekty schválen a finančně podpořen. V praxi to znamená, že 16 žáků, kteří byli v květnu a červnu dle předem stanovených kritérií odbornou komisí vybráni k účasti na projektu, se následně intenzivně připravovalo na odbornou praxi ve španělské Malaze a v britském Royal Tunbridge Wells, která se uskutečnila v květnu a červnu 2019. Žáci i jejich zákonní zástupci byli o podrobnostech zahraniční stáže informováni na schůzkách, které se uskutečnily v červnu a v září.

Příprava probíhala formou intenzivního online i prezenčního kurzu angličtiny, která byla pracovním jazykem v obou destinacích, od února se španělská skupina zúčastňovala i kurzu základů španělštiny, jelikož obě skupiny byly ubytovány v rodinách, a ne všechny partnerské rodiny v Malaze ovládají angličtinu. Jednou za měsíc byl do kurzu pozvaný i rodilý mluvčí z Velké Británie, který pomáhal žákům porozumět kulturním a společenským osobitostem britské kultury a mentality.

V květnu a červnu se žáci zúčastnili odborné praxe ve firmách a institucích, jejichž činnost odpovídá oborům studia účastníků – veřejnosprávní činnost a informační technologie, tzn. městský úřad, vzdělávací instituce, podniky, zabývající se propagací společenských akcí, instituce připravující volnočasové aktivity pro děti a mládež, knihovna, firmy vyvíjející software, prodejny a servisy výpočetní techniky, multimediální společnosti, reklamní firmy apod. Součástí stáže byl i bohatý kulturní a sportovní program, zahrnující několik exkurzí do Londýna, Hastingsu, Doveru, Seville, Gibraltaru, lekce golfu, kriketu, návštěva botanické zahrady, pevností, výstav, ochutnávky tapas apod. Během třítýdenní praxe byly se žáky v zahraničí doprovodné osoby a dohlížely na to, aby vše proběhlo hladce a v souladu s programem. V závěru účastníci obdrželi potvrzení o stáží ve formě Europasů, které jsou mezinárodně uznávaným potvrzením o tom, že účastník absolvoval odbornou praxi v zahraničí.

Celá stáž je byla financovaná v prostředků Evropské unie a věříme, že tak jako v předešlých letech, i tentokrát přinesla účastníkům nové zkušenosti, zlepšila jejich rozhled, zvýšila jejich sebevědomí a pomůže jim v budoucnosti při hledání práce anebo dalším studiu.