Aktuality

1. místo z Mezinárodní studentské konference

1. místo z Mezinárodní studentské konference o obnovitelných zdrojích energie v teorii a praxi z Polska si přivezly spolu s Ing. Pavlou Dudysovou, studentky 1. ročníku, oboru Veřejnosprávní činnost, Magdalena Farniková, Markéta Zembovská a Regína Chýlková. Vyhrály v kategorii Prezentace, kterou si připravily dvojjazyčně – česky a polsky, na téma Společně pro čisté ovzduší. Soupeři byli z Polska, Slovenska a České republiky. Soutěžilo celkem 14 prezentací a 8 modelů. Pro školu je to obrovský úspěch a pro zúčastněné studentky velká životní zkušenost. Utkat se v mezinárodní konkurenci a vyhrát, bylo cílem účasti na této velmi kvalitní konferenci. Záštitu nad konferencí měl Trianon z Českého Těšína, pod vedením Viliama Šuňala. Organizátorům i vítěznému týmu z naší školy patří zasloužený dík.

Ing. Pavla Dudysová, koordinátorka environmentální výchovy na Třinecké obchodni akademii