Aktuality

Adaptační aktivity nováčků – tedy tříd 1. A a 1. C

Se začátkem nového školního jsme společně a rádi přivítali naše studenty prvního ročníku, tříd 1. A a 1. C. Vedení školy, třídní učitelé, učitelé se již tradičně snaží zlepšit kvalitu adaptačního procesu společným pobytem v tzv. Adaptačním kursu – ve středisku Jasení.

Letošní adaptační aktivity probíhaly vzhledem k nastalé situaci jiným, nicméně rovněž velmi příjemným způsobem.

Třídní učitelé si první den společného pobytu se studenty ve třídě sami vedli adaptační aktivity, které přispěly k lepšímu seznámení s novým prostředím, kolektivem. Studenti se vzájemně poznávali formou povídání o rodině, koníčcích, očekáváních od studia, vytvářeli materiály na nástěnky. Takto se poznávaly nové kolektivy tříd 1. A a 1. C samostatně.

Pro další den společného pobytu jsme zvolili adaptační výšlap pod vrch Javorový v Oldřichovicích. Počasí nám přálo, a tak třídy 1. A a 1. C měly celé dopoledne na vzájemné poznávání, povídání. Takto se poznávaly vzájemně třídy 1. A a 1. C.

Příjemnou atmosféru obou adaptačních dnů můžete sami posoudit z přiložených fotografií.

My, třídní učitelé, přejeme našim studentům jen stejně příjemné nadcházející chvíle na naší škole.

M. Schulhauserová a R. Vrábel