Aktuality

ADAPTAČNÍ POBYT pro žáky 1. ročníků

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

každoročně organizujeme pro naše nové žáky 1. ročníků dvoudenní adaptační pobyt s cílem vzájemného poznávání a stmelování nového kolektivu.

Termín: 4.9.2018 – 5.9.2018
Sraz: 4.9.2018 v 11.00 před školou
Návrat: 5.9.2018 v 11.25 vlaková stanice Třinec-centrum
Místo: středisko Jasení při DDM Jablunkov
Cena: 100,-Kč (nocleh, použití kuchyňky) nutno zaplatit 3.9.2018 třídnímu učiteli na slavnostním zahájení
Třídní učitelé a doprovod: Mgr.Jurzykowská Jitka; Mgr.Tomalová Lenka; Peřina Miloš
Prosím, vybavte děti jídlem na oběd, večeři a snídani, také ať mají peníze na vlak do Návsí a zpět.
Důležité jsou přezůvky!

Těšíme se na společné zážitky.