Aktuality

Adaptační pobyt žáků 1. ročníku (třídy 1.A a 1.C) v Turistickém středisku v Jasení

Společně jsme vyjížděli vlakem ve čtvrtek 8.9. v odpoledních hodinách do vlakové stanice v Návsí, odkud jsme se pěšky dopravili do turistického střediska. Pak následovalo ubytování, příprava ohniště k večernímu táboráku a společenské hry. Pozvání na adaptační kurz přijal p. Jan Majer, který si pro žáky připravil přednášku na téma „Povahové typy“. Mohli jsme se tak dozvědět, proč jsme každý jiný a co udělat pro to, abychom spolu vycházeli a lépe si rozuměli. Následoval večerní táborák a společné příjemné posezení u praskajícího ohně. Pak byly pro žáky připraveny poznávací soutěze, u kterých jsme zažili hodně legrace. Navštívila nás i kolegyně Ing. Věra Maroszová, která nám pomohla s organizací poznávacích soutěží. Po osobní hygieně nás čekaly postele a zasloužený odpočinek. Jak to ale na adaptačních pobytech bývá, noc je často využita ke společným rozhovorům, sdílení se a vzájemnému poznávání jeden druhého. Proto i my jsme toho moc nepospali. Přesto plánovaný budíček, ranní rituály, úklid chaty a příprava k odchodu tím nebyly narušeny.

Největší radost mám spolu s kolegyní z toho, že se adaptačního kurzu zúčastnili skoro všichni žáci. Atmosféra byla skvělá, počasí vyšlo také na jedničku a hlavně se nikomu nic nestalo (i když jsme měli v pohotovosti i lékárničku).

Děkuji kolegyni Ing. Olze Nádvorníkové za skvělou spolupráci a určitě se těším na další společně plánovanou akci. Také děkuji p. Janu Majerovi za skvělou přednášku, ochotu a čas a kolegyni Ing. Věře Maroszové za její návštěvu a spolupráci.

Ing. Robert Vrabel