Aktuality

ADAPŤÁK TRIA

Jako každý rok se pro žáky prvních ročníků oborů informační technologie a veřejné správy organizoval adaptační kurz v turistickém středisku Jasení. Tento program slouží k seznámení nových studentů a vytvoření vztahů v novém kolektivu. V tomto případě to bylo již cestou od vlaku do střediska, při střelbě z luku, sběru dřeva na oheň, pozorování vesmírných těles dalekohledem a především při večerních seznamovacích aktivitách ve společenské místnosti. V průběhu večera se studenti během několika aktivit a her nejen blíže poznali, ale také si vytvořili pravidla chování vztahů ve třídě, která si zapsali a budou vyvěšena ve třídě. Počasí bylo předpisové a věříme, že kurz splnil očekávání nás pedagogů, ale hlavně samotných žáků.

Mgr. Jitka Jurzykowská – metodik prevence