Aktuality

ADAPŤÁKY 2022

V prvních zářijových týdnech proběhly na naší škole adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků všech oborů (Veřejná správa, Obchodní akademie a Informační technologie). Žáci se dopravili na Turistickou základnu v Jasení vlakem se svými třídními učiteli a potom už následovalo ubytování a program. Tento školní rok byly kurzy na dva dny a dvě noci. V programu byly obsaženy aktivity seznamovací, pohybové, spolupracující nebo relaxující.

Odehrávaly se venku na hřišti, v lese nebo v budově. Nechybělo ani tradiční opékání špekáčků na ohni, ani bojová hra spočívající v hledání pokladu. Večer si všechny třídy vytvořily pravidla třídy, která už jistě visí na stěně ve třídách. Myslím, že žáci měli i dostatečný prostor volného času, který věnovali seznamování se navzájem. Dle mého názoru kurz splnil očekávání jak žáků, tak i třídních učitelů a organizátorů akce. A jaké byly reakce našich nových prváků? Pouze pozitivní. Doufáme, že teď, když se žáci lépe poznali, se jim bude na naší škole učit ještě lépe a budou ve svých třídních kolektivech spokojeni celé čtyři roky.