Aktuality

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Důležitá data 1. kola přijímacího řízení:
K podkladům rozhodnutí před jeho vydáním je možné se vyjádřit v pondělí 13. 5. v době od 9:00 hod – 15:00 hod v sídle školy na adrese Beskydská 1140, po předchozí domluvě na tel. 558 321 671 (tzv. nahlížení do spisu před vydáním rozhodnutí).
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 15. 5. 2024 na veřejně přístupném místě ve škole (web a úřední deska školy) a v informačním systému. Tímto se považují rozhodnutí o přijetí/nepřijetí za oznámená. Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí se tedy uchazečům neposílá.