Aktuality

Den finanční gramotnosti

Dne 15.3.2019 se vybraní studenti 3. a 4. ročníku naší školy zúčastnili akce Den finanční gramotnosti pořádané Ekonomickou fakultou Technické univerzity Ostrava. V průběhu dne získali nové znalosti o financích a následně si je mohli ověřit v soutěžní části. Kromě toho se zúčastnili velmi zajímavé a poučné hry Finanční svoboda. Tento den byl pro studenty velmi přínosný a nové dovednosti určitě využijí i v praxi.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Ing. Renata Šlachtová