Aktuality

Divadelní představení „Offline“

7.11. navštívili žáci 1. a 2. ročníků divadelní představení „Offline“ v anglickém jazyce. Šlo o tvorbu Divadelního centra. Žáci se mohli společně zasmát, zamyslet se nad rolí sociálních sítí v životě a ověřit si úroveň angličtiny. Inscenace zobrazovala hlavního hrdinu, který zjišťuje, že hledat štěstí ve virtuálním prostoru je nelehké, musí vystoupit ze svého pohodlí a vrhnout se do reálného života.