Aktuality

DŮLEŽITÉ INFORMACE K DALŠÍMU POSTUPU V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Prosíme zákonné zástupce přijatých uchazečů o urychlené odevzdání zápisových lístků, případně o informaci, že přijatý uchazeč nenastoupí na naši školu.
Nepřijatí uchazeči si mohou rozhodnutí vyzvednout také osobně na sekretariátě školy a na místě podat odvolání.
Úřední hodiny pro vyřízení těchto záležitostí:
             úterý   2. 5. 2023 od 08:00 do 16:00 hod.
             středa 3. 5. 2023 od 08:00 do 16:00 hod.
V případě, že si rozhodnutí o nepřijetí nevyzvednete v uvedených termínech, bude vám následující den zasláno poštou doporučeně do vlastních rukou. Stále s možností odvolání do 3 dnů ode dne doručení.