Aktuality

EKONOMICKÁ SOUTĚŽ DUEL – VŠB OSTRAVA

V pátek 25.11. 2022 jsme se již podruhé účastnily ekonomické soutěže DUEL, která se každoročně koná na VŠB v Ostravě.

Tento rok jsme se už cítily mnohem zběhlejší a mnohé pojmy nám již byly známy. Letos si pedagogové pro nás připravili opravdu zajímavou studii, která představovala fiktivní konání valné hromady společnosti s.r.o.. Studie spočívala v tom, že každé družstvo tvořilo samostatnou valnou hromadu, které pracovalo a soutěžilo samostatně. Obdrželi jsme podklady, které se reálně užívají na jednáních valné hromady.

Zadány jsme měly tyto úkoly:

1) Naložit se ziskem firmy a vyhotovit účetní zapsání

2) Provést investici peněz do dlouhodobého hmotného majetku

3) Provést opatření proti rizikům, která vyhotovil auditor firmy.

Na začátku jsme si každý tým zvolili jednatele firmy, předsedu valné hromady a zapisovatele. Poté jsme předkládali návrhy, protinávrhy a probíhalo hlasování.

Za nás obě mohu říci, že to byla obrovská zkušenost, kterou člověk jen tak nezažije. Dostaly jsme pohled do světa praxe, možnost nahlédnout do fungování korporací a vyzkoušet si vše na vlastní kůži.

Marie Csörgö a Ester Paszová, studentky 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost