Aktuality

ERASMUS + 2018

I v letošním roce se naší škole podařilo uspět ve výběrovém řízení a již podeváté obdržet grant na odbornou stáž v zahraničí rámci projektu Erasmus+ Mobilita žáků v odborném vzdělávání . Vybraní žáci letošního 2.ročníku oboru Veřejnosprávní činnost a

Informační technologie se v průběhu května a června 2019 zúčastní třítýdenní stáže ve firmách ve Velké Británii a Španělsku.

Odbornou praxi budou vykonávat v zahraničních firmách, které se zabývají oborem podnikání, který odpovídá jejich studijnímu zaměření. Součástí pobytu je i bohatý kulturníprogram; návštěva Londýna, Brightonu, Doveru, Hastingsu, Malagy a Gibraltaru.

Celá stáž je plně hrazena z prostředů Evropské unie a věříme, že podobně jako to bylo u předchozích mobilit i tato přinese našim žákům nové zkušenosti, zlepší jejich jazykové a komunikační dovednosti a jejím prostřednictvím získají velice cennou praxi vzahraničí potvrzenou vydaným Europassem Mobilita.