Aktuality

Erasmus+ Poronin Polsko

Ve dnech 24. března 2019 až 1. dubna 2019 se 9 studentů naší školy zúčastnilo zajímavé akce v rámci programu EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě.

Pobyt byl situován v krásném prostředí poských velehor – Tater.

Kromě studentů naší školy program absolvovali také studenti z Polska, Slovenska a Maďarska. Hlavní téma bylo stanoveno: Evropské volby. Studenti se účastnili workshopů na toto hlavní téma, velkým přínosem byla neustálá konverzace v jazyce anglickém. Kromě workshopů studenti připravovali zajímavé prezentační večery na téma: Moje země a moje město a můj život.

Nevšední byly rovněž zájezdy do Zakopaného a Krakowa.

Za všechny zúčastněné snad mohu konstatovat, že pobyt byl krásný a plný nezapomenutelných zážitků.

Ing. Mária Schulhauserová