Aktuality

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ NA TRIA

Dne 9. 10. 2019 proběhla na TRIA akce v rámci Evropského dne jazyků. Studenti měli za úkol ve skupinách připravit prezentace na téma evropská kinematografie. Každá skupina (celkem 14) si vylosovala stát, režiséra a film. Prezentace obsahovala informace o postavení dané země v evropském filmu, o režisérovi, příběhu, postavách, hercích, ukázku z filmu a zajímavosti. Určitá část prezentace měla být v angličtině nebo v jazyce vylosované země. Studenti předvedli své prezentace před celou školou v aule Gymnázia Třinec. Nejlepší prezentaci měli studenti prvního ročníku na téma Alfred Hitchcock, na druhém místě se umístili maturanti s prezentací o filmu Vinnetou a třetí místo obsadili také maturanti s příspěvkem o filmech Jana Svěráka. Myslím, že jejich výtvory stály za to a že se spolužáci určitě dozvěděli spoustu nových a zajímavých informací o tématu, kterému se v bězné výuce moc nevěnujeme.

Mgr. Jitka Jurzykowská