Aktuality

Exkurze do Evropského parlamentu v Bruselu

V pondělí 5. prosince 2022 jsem se zúčastnila zájezdu do Belgie a exkurze Evropského parlamentu v Bruselu. Skupina politicky aktivní mládeže sestávající z mládežnické organizace Mladí demokraté a
výherců středoškolských soutěží Simulací zastupitelstev z celé republiky vycestovala na západ za poznáním jiné kultury a evropského politického centra.
Po účasti Simulace zastupitelstva Moravskoslezského kraje, která se konala 19. října 2022 v Ostravě jsem jela reprezentovat naši Třineckou obchodní akademii informačních technologií a veřejné správy.
V úterních dopoledních hodinách 6. prosince jsme dorazili do centra Bruselu. Já jsem navštívila Atomium, park Mini Europe, Katedrálu sv. Michaela a Guduly a samozřejmě moderní centrum města
oblečeného již do vánoční atmosféry. Ochutnali jsme tradiční vlámské pokrmy a nasávali rozmanitost kultur, jazyků a života velkoměsta.
Středa patřila celá edukaci o historii Evropy v Muzeu evropských dějin, společně jsme také navštívili muzeum „Parlamentárium“, které nám odhalovalo principy evropské politiky řízené právě z Bruselu,
Štrasburku a Lucemburku. Připomínalo důležitost demokracie, respektu a jednoty 27 členských států. V Bruselském regionu se sice dominantně hovoří francouzsky, no v praxi se zde mluví všemi možnými
jazyky a nářečími. Při formálním jednání hlavně anglicky. Konečně jsme byli uvítání v budově Parlamentu. Úvodní výklad pro nás měla připraven úřednice ve slovenském jazyce. Poté jsme vedli cca hodinovou debatu s našim českým europoslancem Mikulášem Peksou. Byl velice vstřícný a z první ruky nám zajímavě a do detailu zodpovídal všechny naše dotazy.
Závěrem oficiální návštěvy jsme obdivovali velkou plenární místnost EP z návštěvnické tribuny.
Čtvrtek jsme strávili odpočinkově individuálním volnem v městě Bruggy v nizozemsky mluvící části
země nedaleko moře. Jsem velmi vděčná za možnost se akce účastnit a na vlastní oči proniknout do systému Evropské unie, kterou je naše země součástí. Česká republika má v Bruselu důležité slovo, stejně tak jako i vetší či menší členské státy. Institut jednotné politiky není žádnou vzdálenou exotickou sférou, ale silné ekonomické a politické uskupení usilující o mír, rovnoprávnost, spolupráci, demokracii a volný trh.
Zkrátka „Jednotná v rozmanitosti.“

TRIA, s.r.o., 3.A, Třinec, 19.12.2022
Ema Nogawczyková