Aktuality

Exkurze do Kanceláře prezidenta republiky

Žáci 4. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost strávili šestnáctý zářiový den na Pražském hradě, zejména v Kanceláři prezidenta republiky. Měli možnost na vlastní oči vidět, kudy šly dějiny, oživit si znalosti kompetencí prezidenta republiky a přímo z 1. nádvoří sledovat slavnostní střídání vojáků Hradní stráže s fanfárami a výměnou standarty. Nezaháleli ani poté a šli si prohlédnout i sídla moci zákonodárné, to znamená Poslaneckou sněmovnu a Senát.