Aktuality

Exkurze v Kanceláři prezidenta republiky

Ve dnech 14. září a 15. října tohoto školního roku měli studenti oboru Veřejnosprávní činnost příležitost absolvovat velmi zajímavou exkurzi v prostorách Pražského hradu.

Během exkurze jsme nahlédli do architektonicky zajímavých prostor Pražského hradu a seznámili jsme se s postavením a činností prezidenta republiky a jeho úřadu, jehož historie sahá až do roku 1919, kdy byl na popud prvního československého prezidenta T. G. Masaryka založen a jehož existence pokračuje bez přerušení až do dnešních dnů. Měli jsme možnost navštívit různé části Pražského hradu, ve kterých Kancelář prezidenta republiky sídlí, a ve kterých vykonává své ústavní pravomoci hlava státu. Prohlídka nás zavedla i do míst, která nejsou veřejnosti běžně přístupná ani v rámci pravidelných dnů otevřených dveří. Nahlédli jsme do prostor bývalého reprezentačního bytu prvního prezidenta T. G. Masaryka včetně jeho pracovny, která se dochovala v téměř autentické podobě. V přilehlých salónech s unikátními fotografiemi ze sbírek Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky jsme mohli sledovat proměnu habsburského Pražského hradu na sídlo prezidenta nově vzniklého demokratického Československa.

Myslím, že za všechny, kteří se této zajímavé akce zúčastnili, mohu konstatovat velmi jednoduše a současně výstižně

„ŽIVOTNÍ ZÁŽITEK…………….“

M. Schulhauserová