Aktuality

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH ŽÁKŮ

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
odevzdáním zápisového lístku jste potvrdili úmysl vzdělávat svou dceru/svého syna na naší škole. Přijměte proto pozvání na INFORMAČNÍ SCHŮZKU DNE 15. 6. 2023 V 15:30 hod v budově školy, kde budete seznámeni s průběhem a organizací školního roku 2023/2024.
Obsahem schůzky budou informace:
– k zahájení školního roku, přestavení třídních učitelů, stravování, nákupu učebních pomůcek, omlouvání žáků, volba druhého cizího jazyka, informační systém Bakaláři atd.
– uzavření smlouvy o vzdělávání – informace o placení školného, slevy na školném za výborný prospěch, za jednorázovou úhradu na školní rok, na základě špatné finanční či sociální situace
– adaptační kurz pro 1. ročníky

Pokud se nemůžete schůzky zúčastnit, domluvte si náhradní termín na tel. 558 321 671.

Děkujeme a těšíme se na vás!
Vedení školy