Aktuality

INFORMAČNÍ SCHŮZKA S RODIČI PŘIJATÝCH ŽÁKŮ

Vážení rodiče/zákonní zástupci,
Vaše dítě bylo přijato na naší školu, přijměte proto pozvání na INFORMAČNÍ SCHŮZKU DNE 10. 6. 2024 v 15:30 hod v budově školy.
Na této schůzce Vás seznámíme s průběhem a organizací nového školního roku 2024/2025.
Obsah schůzky je následující:
– slavnostnímu zahájení školního roku (termín, místo konání), představení třídních učitelů, stravování, nákup učebních pomůcek, omlouvání žáků, volba druhého cizího jazyka, informační systém Bakaláři, apod.
– uzavření smlouvy o vzdělávání – informace o placení školného, slevy na školném, apod.
– adaptační kurz pro 1. ročník.

V případě, že se nemůžete schůzky zúčastnit, domluvte si náhradní termín na tel. 558 321 671.

Těšíme se na Vás!